2019. gada 25. februārī

Stundu izmaiņas

PIRMDIEN, 2019. gada 25. februārī

Stundās nav: I.Mēduma- Bāliņa, V.Fleminga, L.Liepa, K.Tomsons, S.Šmidte, A.Kārkliņa,

A.Eiklone ( 2.-4.st.), A.Niedrīte

 

Valmieras Viestura vidusskolas ēka

*Pēcpusdienas pagarinātā grupa notiks I.Baranovas uzraudzībā

Klase

St.

Stunda

Kab.

Piezīmes

E-klasē

Skolotāji, uz kuriem attiecas izmaiņas

2.a

1.

Latviešu valoda

235.

Pie I.Baranovas

A

I.Baranova

3.

Ētika/ Kristīgā mācība

235./ 339.

Ētika A.Kārkliņas grupai pie I.Upītes

A

I.Upīte

4.

* pusdienas I.Upītes uzraudzībā

 

I.Upīte

6.

Matemātika

235.

Pie I.Ābeltiņas

A

I.Ābeltiņa

* pagarinātās dienas grupa pie I.Baranovas

 

I.Baranova

5.b

3.

Latviešu valoda

139.

Pie Z.Bērziņas

A

Z.Bērziņa

5.c

5.

Sociālās zinības

133.

Pie L.Drandes

A

L.Drande

6.b

2.

Latviešu valoda

231.

Pie A.Upītes

A

A.Upīte

4.

Latviešu valoda

139.

Pie A.Upītes

A

A.Upīte

 

Valmieras Vakara (maiņu) vidusskolas ēka

Klase

St.

Stunda

Kab.

Piezīmes

E-klasē

Skolotāji, uz kuriem attiecas izmaiņas

7.b

5.

Krievu valoda/ Vācu valoda

7./ 8.

Krievu valoda pie I.Jurkas 7. kab.

A

I.Jurka

8.a

3.

Krievu valoda/ Vācu valoda

18./ 13./ 314.

Krievu valoda I.Mēdumas-Bāliņas grupai pie I.Jurkas 18. kab.

A

I.Jurka

4.

Latviešu valoda

314.

Matemātika atcelta

P

M.Tiltiņa

5.

Matemātika

314.

Pie G.Līrmanes

A

G.Līrmane

8.b

3.

Krievu valoda/ Vācu valoda

18./ 13./ 15.

Krievu valoda I.Mēdumas-Bāliņas grupai pie I.Jurkas 18. kab.

A

I.Jurka

9.a

8.

Krievu valoda/ Vācu valoda

20./ 8.

Krievu valoda pie I.Jurkas 20. kab.

A

I.Jurka

10.a

8.

atcelta

 

Psiholoģija atcelta

 

 

9.

atcelta

 

Psiholoģija atcelta

 

 

10.c

6.

Krievu valoda/ Vācu valoda

15./ 17.

Krievu valoda pie I.Jurkas 15. kab.

A

I.Jurka

11.a

1.

atcelta

 

Informātika atcelta

 

 

6.

atcelta

 

Psiholoģija atcelta

 

 

11.c

4.

Krievu valoda/ Vācu valoda

1./ 17.

Krievu valoda pie I.Jurkas 1. kab.

A

I.Jurka

12.b

2.

Krievu valoda/ Vācu valoda

213./ 208.

Krievu valoda pie I.Jurkas 213. kab.

A

I.Jurka