2019. gada 16. aprīlī

Stundu izmaiņas

OTRDIEN, 2019. gada 16. aprīlī

Stundās nav: S.Balode, S.Niedrīte, L.Liepa, I.Aizupiete (1.-5.st.), A.Dubulte (1.-5.st.), G.Gaile (1.-5.st.), S.Priede (1.-5.st.)

 

Valmieras Viestura vidusskolas ēka

Talantu konkursa ģenerālmēģinājums no plkst. 8.10 V2V Lielajā zālē

Klase

St.

Stunda

Kab.

Piezīmes

E-klasē

Skolotāji, uz kuriem attiecas izmaiņas

1.a 

5.

Mājturība

 137.

Mūzika atcelta

P

V.Zariņa

No plkst. 13.00 ārpusskolas izglītojošā pasākumā

 

 

1.b 

No 8.10-12.00 talantu konkursa ģenerālmēģinājumus V2V S.Priedes uzraudzībā

 

A.Gartmane, A.Niedrīte

3.a 

2.

Latviešu valoda

151.

Mūzika atcelta

P

I.Miglava

5.

Matemātika

151.

Angļu valoda atcelta

P

I.Miglava

3.b 

No 8.10-12.00 talantu konkursa ģenerālmēģinājumus V2V G.Gailes uzraudzībā

 

A.Gartmane, V.Beķeris

4.a 

No 8.10-12.00 talantu konkursa ģenerālmēģinājumus V2V A.Dubultes uzraudzībā

 

I.Baranova, A.Gartmane

4.b 

1.

Sociālās zinības

337.

Pie L.Drandes

A

L.Drande

2.

Dabaszinības

337.

Pie I.Krieviņas

A

I.Krieviņa

3.

Latviešu valoda

337.

Pie S.Kārkliņas

A

S.Kārkliņa

5.

Vizuālā māksla

337.

Pie A.Gartmanes; matemātika atcelta

P

A.Gartmane

6.

* pusdienas Z.Bērziņas uzraudzībā

Uz

Z.Bērziņa

7.

* no 7.st. pagarinātās dienas grupa pie I.Baranovas 

Uz

I.Baranova

5.a

1.

Dabaszinības

140.

Pie R.Spuņģes

A

R.Spuņģe

5.b

2.

Matemātika

139.

Pie A.Kārkliņas

A

A.Kārkliņa

3.

Matemātika

139.

Pie I.Baranovas

A

I.Baranova

4.

Dabaszinības

139.

Pie R.Spuņģes

A

R.Spuņģe

5.c

3.

Dabaszinības

133.

Pie R.Spuņģes

A

R.Spuņģe

6.a

1.

Matemātika

113.

Pie I.Ābeltiņas

A

I.Ābeltiņa

 

 

Valmieras Vakara (maiņu) vidusskolas ēka

6.stundas laikā 10.-11. klašu kora dalībniekiem mēģinājums 15. kab.

Konsultācija pie I.Jansones notiks no plkst. 15.30-16.30

Plkst. 15.30 11. un 12. klašu skolēni aicināti apmeklēt izrādi "Sapnis pavasara naktī"

V2V Lielajā zālē

Klase

St.

Stunda

Kab.

Piezīmes

E-klasē

Skolotāji, uz kuriem attiecas izmaiņas

8.a

No plkst. 12.30 apmeklē tālākizglītības iespēju dienu “Lielceļš” M.Tiltiņas uzraudzībā

 

 

8.b

No plkst. 14.00 apmeklē tālākizglītības iespēju dienu “Lielceļš” G.Līrmanes uzraudzībā

 

 

9.a

No plkst. 12.30 apmeklē tālākizglītības iespēju dienu “Lielceļš” L.Drandes uzraudzībā

 

S.Švalbe, A.Eiklone

9.b

No plkst. 12.30 apmeklē tālākizglītības iespēju dienu “Lielceļš” I.Liepiņas uzraudzībā

 

 

9.c

No plkst. 12.30 apmeklē tālākizglītības iespēju dienu “Lielceļš” M.Liepiņas uzraudzībā

 

S.Švalbe

10.a

No plkst. 12.30 apmeklē tālākizglītības iespēju dienu “Lielceļš” A.Lozdas uzraudzībā

 

 

10.b

No plkst. 12.30 apmeklē tālākizglītības iespēju dienu “Lielceļš” I.Rama uzraudzībā

 

 

10.c

No plkst. 12.30 daļa klases apmeklē tālākizglītības iespēju dienu “Lielceļš” V.Flemingas uzraudzībā; pārējie piedalās kora mēģinājumā

 

Dz.Grava, I.Eglīte

11.a

No plkst. 12.30 apmeklē tālākizglītības iespēju dienu “Lielceļš” I.Lancmanes uzraudzībā

 

E.Groševa

11.c

Gatavojas un spēlē pirmizrādi “Sapnis pavasara naktī”

 

I.Grāvīte, V.Pētersone, A.Lozda, Ī.Ozola, E.Groševa, I.Mēduma-Bāliņa

12.a

6.

Matemātika

208.

Klases stunda atcelta

P

I.Segliņa, K.Tomsons

No plkst. 13.30 apmeklē tālākizglītības iespēju dienu “Lielceļš” K.Tomsona uzraudzībā

 

 

12.b

6.

Latviešu valoda

213.

Klases stunda atcelta

P

A.Eiklone, I.Grāvīte

No plkst. 13.30 apmeklē tālākizglītības iespēju dienu “Lielceļš” I.Grāvītes uzraudzībā

 

V.Beķeris

12.c

6.

Latvijas un pasaules vēsture

18.

Klases stunda atcelta

P

I.Grāvīte, I.Tuņķele

No plkst. 13.30 apmeklē tālākizglītības iespēju dienu “Lielceļš” I.Tuņķeles uzraudzībā

 

Ī.Ozola, V.Beķeris