2019. gada 25. aprīlī

Stundu izmaiņas

CETURTDIEN, 2019. gada 25. aprīlī

Stundās nav: I.Jansone, I.Aizupiete, G.Līrmane

 

Valmieras Viestura vidusskolas ēka

5.-8. klašu korim 1. stunda nenotiek

Klase

St.

Stunda

Kab.

Piezīmes

E-klasē

Skolotāji, uz kuriem attiecas izmaiņas

2.b

5.

* uzraudzībā

stadionā

Mūzika atcelta

Uz

I.Baranova

3.b

2.

Matemātika

332.

Mūzika atcelta

P

G.Gaile

3.c

2.

Matemātika

338.

Pie L.Gackas

A

L.Gacka

3.

Matemātika

338.

Pie L.Gackas

A

L.Gacka

4.

* pusdienas Z.Bērziņas uzraudzībā

Uz

Z.Bērziņa

5.

Latviešu valoda

338.

Pie L.Vikses

P

L.Vikse

6.

Mājturība

338.

Pie S.Niedrītes

A

S.Niedrīte

7.

Kristīgā mācība

336.

Ētikas stunda atcelta – skolēni I.Baranovas uzraudzībā

Uz

I.Baranova

8.

* pagarinātā grupa pie I.Baranovas

Uz

I.Baranova

4.b

7.

Mājturība

331.

Mūzika atcelta

P

S.Niedrīte

5.a

4.

Latviešu valoda

133.

Mūzika atcelta

7.→

L.Vikse

7.

atcelta

 

Latviešu valoda pārcelta uz 4.st.

→ 4.

L.Vikse

5.b

2.

atcelta

 

Mūzika atcelta

 

 

3.

Latviešu valoda

Biblio.

Stunda bibliotēkā

 

A.Eiklone

6.a

3.

Sociālās zinības

113.

Mūzika atcelta

P

L.Vikse

4.

Literatūra

140.

Sociālās zinības pārceltas uz 3.st.

P

S.Kārkliņa

6.b

5.

Literatūra

231.

Mūzika atcelta

P

A.Upīte

 

Valmieras Vakara (maiņu) vidusskolas ēka

5.-8. klašu korim 1. stunda nenotiek

1.-3.stundas laikā 10.-11. klašu kora dalībniekiem mēģinājums VVV Kamīnzālē,

pēc tam koru skate Cēsīs

Klase

St.

Stunda

Kab.

Piezīmes

E-klasē

Skolotāji, uz kuriem attiecas izmaiņas

8.b

1.

Mājturība

11./ 157.

Mājturība meitenēm sāksies no plkst. 8.30; Piektdien mājturība nenotiks

P

G.Kalvīte, G.Verovkins

2.

Mājturība

11./157.

Matemātika atcelta; Piektdien mājturība nenotiks

P

G.Kalvīte, G.Verovkins

8.

Latviešu valoda

11.

Matemātika atcelta; 9.st. arī latviešu valoda

P

A.Eiklone

9.a

8.

Sociālās zinības

20.

Latviešu valoda pārcelta uz piektdienu

P

L.Drande, A.Eiklone

10.c

Daļa klases gatavojas un piedalās koru skatē, pārējie klases skolēni apmeklē stundas

 

 

11.c

Daļa klases gatavojas un piedalās koru skatē, pārējie klases skolēni apmeklē stundas

 

 

12.b

4.

Matemātika

213.

Pie A.Rebinkas

A

A.Rebinka

5.

Matemātika

213.

Pie I.Segliņas

A

I.Segliņa