2019. gada 15. maijā

Stundu izmaiņas

TREŠDIEN, 2019. gada 15. maijā

Stundās nav: M.Goba, A.Niedrīte, L.Liepa, G.Verovkins, J.Mūrnieks,

I.Barce (no 8.st.)

 

Valmieras Viestura vidusskolas ēka 

Pēcpusdienas pagarinātā grupa no plkst. 15.00 pie S.Niedrītes

Klase

St.

Stunda

Kab.

Piezīmes

E-klasē

Skolotāji, uz kuriem attiecas izmaiņas

1.a

2.

Dabaszinības

137.

Sports atcelts

P

V.Zariņa

1.b

1.

Latviešu valoda

236.

Sports atcelts

P

S.Priede

5.

Latviešu valoda

236.

Sociālās zinības atceltas

P

S.Priede

6.

Matemātika

236.

Mājturība atcelta

P

S.Priede

3.a

3.

Latviešu valoda

151.

Sports atcelts

P

I.Miglava

3.c

3.

Klases stunda

 

Angļu valoda pārcelta uz ceturtdienu

P

I.Krieviņa, V.Šmite

5.a

3.

Mājturība

331.

Pie G.Kalvītes

A

G.Kalvīte

4.

Mājturība

331.

Pie G.Kalvītes

A

G.Kalvīte

5.b

1.

Angļu valoda

139.

Angļu valoda visai klasei; Matemātika atcelta

7.→ P

V.Šmite

3.

Literatūra

139.

Matemātika atcelta

P

V.Šmite

7.

atcelta

 

Informātika atcelta; Angļu valoda pārcelta uz 1.st.

→1.

V.Šmite

6.a

4.

Matemātika

140.

Pie I.Ābeltiņas

A

I.Ābeltiņa

5.

Matemātika

140.

Pie I.Ābeltiņas

A

I.Ābeltiņa

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Valmieras Vakara (maiņu) vidusskolas ēka

Klase

St.

Stunda

Kab.

Piezīmes

E-klasē

Skolotāji, uz kuriem attiecas izmaiņas

7.a

7.

Mājturība meitenēm

8.

Mājturība zēniem atcelta

 

 

8.

Mājturība meitenēm

8.

Mājturība zēniem atcelta

 

 

8.a

1.

Pasaules vēsture

213.

Stunda 213. kab.

 

I.Grāvīte

2.

Latvijas vēsture

11.

Stunda 11. kab.

 

I.Grāvīte

3.

Bioloģija

11.

Stunda 11. kab.

 

M.Liepiņa

4.

IKT tehnoloģiju mācību stunda

314.

M.Tiltiņas uzraudzībā

 

M.Tiltiņa

5.

314.

I.Tuņķeles uzraudzībā

 

I.Tuņķele, I.Mēduma-Bāliņa, E.Groševa

8.b

2.

IKT tehnoloģiju mācību stunda 

314.

G.Līrmanes uzraudzība

 

G.Līrmane

3.

314.

A.Jākobsona uzraudzībā

 

A.Jākobsons

5.

Krievu valoda/ Vācu valoda

11./ 20./ 1.

Vācu valoda 5. kab.

 

E.Groševa

9.a

1.

Mājturība meitenēm

20.

Mājturība zēniem atcelta

 

 

2.

Mājturība meitenēm

20.

Mājturība zēniem atcelta

 

 

10.a

6.

Angļu valoda

5.

Sports atcelts

9.→

I.Barce

9.

atcelta

 

Angļu valoda pārcelta uz 6.st.

→6.

I.Barce

10.

atcelta

 

Angļu valoda atcelta

 

 

10.b

8.

atcelta

 

Sports atcelts

 

 

11.b

9.

atcelts

 

Sports atcelts

 

 

11.c

No 7.st. gatavojas un spēlē izrādi Velniņi Valmieras sākumskolā

 

A.Jākobsons

12.a

8.

atcelta

 

Politika un tiesības atceltas

 

 

12.a

9.

atcelta

 

Politika un tiesības atceltas

 

 

12.b

8.

atcelta

 

Politika un tiesības atceltas

 

 

12.b

9.

atcelta

 

Politika un tiesības atceltas

 

 

12.c

8.

atcelta

 

Politika un tiesības atceltas

 

 

12.c

9.

atcelta

 

Politika un tiesības atceltas