2019. gada 16. maijā

Stundu izmaiņas

CETURTDIEN, 2019. gada 16. maijā

Stundās nav: A.Niedrīte, V.Fleminga, G.Verovkins, A.Upīte, A.Lozda, M.Goba

 

Valmieras Viestura vidusskolas ēka 

Pēcpusdienas pagarinātā grupa no plkst. 15.00 pie S.Niedrītes

Klase

St.

Stunda

Kab.

Piezīmes

E-klasē

Skolotāji, uz kuriem attiecas izmaiņas

3.c

5.

Angļu valoda

338.

Klases stunda notika trešdien

P

V.Šmite, I.Krieviņa

5.c

4.

Mājturība

231.

Visai klasei pie G.Kalvītes  231. telpā

A

G.Kalvīte

5.

Mājturība

231./ 339.

Mājturība zēniem pie A.Gartmanes 231. telpā

A

A.Gartmane

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Valmieras Vakara (maiņu) vidusskolas ēka

Klase

St.

Stunda

Kab.

Piezīmes

E-klasē

Skolotāji, uz kuriem attiecas izmaiņas

7.a

5.

Klases stunda

5.

Latviešu valoda atcelta

P

I.Upīte

9.b

7.

Mājturība meitenēm

312.

Mājturība zēniem atcelta

 

 

8.

Mājturība meitenēm

312.

Mājturība zēniem atcelta

 

 

10.a

3.

Angļu valoda

 

Sports pārcelts uz 6.st.

9.→

I.Barce

6.

Sports

stadions

Literatūra atcelta

3.→

A

 

A.Jākobsons

8.

atcelta

 

Literatūra atcelta

 

 

9.

atcelta

 

Angļu valoda pārcelta uz 3.st.

→3.

I.Barce

10.b

3.

Sports

stadions

Pie A.Jākobsona

A

A.Jākobsons

10.c

1.

atcelta

 

Angļu valoda pārcelta uz 3.st.

→3.

Dz.Grava

2.

Vizuālā māksla

15.

Psiholoģija atcelta; piektdien vizuālā māksla nenotiks

P

Ī.Ozola

3.

Angļu valoda Dz.Gravas grupai

15.

Psiholoģija atcelta

1.→

Dz.Grava

4.

Matemātika

15.

Literatūra  atcelta

P

A.Rebinka

11.b

1.

atcelta

 

Matemātika pārcelta uz 2.st.

→2.

A.Rebinka

2.

Matemātika

0.

Literatūra atcelta

1.→

A.Rebinka

7.

Psiholoģija

15.

Pie G.Dances

A

G.Dance

11.c

3.

Klases stunda

1.

Latviešu valoda atcelta

P

Ī.Ozola

6.

Psiholoģija

15.

Pie G.Dances

A

G.Dance