2019. gada 17. maijā

Stundu izmaiņas

PIEKTDIEN, 2019. gada 17. maijā

Stundās nav: A.Niedrīte, G.Verovkins, V.Pētersone, G.Kalvīte ( 1.-5.st.), V.Šmite, A.Jākobsons, M.Goba, K.Tomsons (no 7.st.), I.Grāvīte (no 7.st.)

 

Valmieras Viestura vidusskolas ēka

Pēcpusdienas pagarinātā grupa no plkst. 15.00 pie S.Niedrītes

Klase

St.

Stunda

Kab.

Piezīmes

E-klasē

Skolotāji, uz kuriem attiecas izmaiņas

1.a

No 5.st. Pēdējā zvana pasākums V2V

 

I.Aizupiete

1.b

3.

Angļu valoda

236.

Visai klasei pie P.Vilciņas

A

P.Vilciņa

No 5.st. Pēdējā zvana pasākums V2V

 

 

1.c

3.

Dabaszinības

237.

Sports atcelts

6.→

A.Bērziņa

No 5.st. Pēdējā zvana pasākums V2V

 

 

2.a

5.

* stunda uzraudzībā

 

Angļu valoda atcelta

Uz

A.Kārkliņa

2.c

2.

Matemātika

154.

Sports atcelts

P

I.Jurka

5.b

Ekskursijā

 

Z.Baldone, L.Liepa, G.Kalvīte

5.c

1.

Informātika Z.Baldones grupai

biblio

Angļu valoda V.Šmites grupai atcelta

 

 

5.

Informātika/ Angļu valoda

Biblio./ 339.

Informātika L.Liepas grupai pie S.Pupures

A

S.Pupure

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Valmieras Vakara (maiņu) vidusskolas ēka

Klase

St.

Stunda

Kab.

Piezīmes

E-klasē

Skolotāji, uz kuriem attiecas izmaiņas

7.a

8.

Informātika Z.Baldones grupai

10.

Informātika K.Tomsona grupai atcelta

P

Z.Baldone, K.Tomsons

7.b

4.

Mūzika

15.

Sports atcelts

7.→

I.Jansone

7.

atcelta

 

Mūzika pārcelta uz 4.st.

→4.

I.Jansone

7.c

4.

Vizuālā māksla

5.

Mūzika pārcelta uz 5.st.

5.→

Ī.Ozola, I.Jansone

5.

Mūzika

15.

Vizuālā māksla pārcelta uz 4.st.

4.→

I.Jansone, Ī.Ozola

7.

atcelta

 

Sports atcelts

 

 

8.a

3.

Fizika

314.

Vizuālā māksla atcelta

7.→

Z.Baldone

5.

Klases stunda

314.

Pie L.Liepas

P

L.Liepa, I.Jansone

6.st. Pēdējā zvana pasākums V2V pagalmā

 

 

7.

atcelta

 

Fizika pārcelta uz 3. st.

→3.

Z.Baldone

8.b

5.

Klases stunda

11.

Pie G.Līrmanes

P

G.Līrmane, A.Eiklone

6.st. Pēdējā zvana pasākums V2V pagalmā

 

 

7.

Mājturība meitenēm

11.

Mājturība zēniem atcelta

 

 

8.

Mājturība meitenēm

11.

Mājturība zēniem atcelta

 

 

9.a

4.

Matemātika

20.

Sociālās zinības atceltas

5.→

I.Lazdiņa, L.Drande

5.

Klases stunda

20.

Matemātika pārcelta uz 4.st.

P

L.Drande

Plkst. 12.20 Pēdējā zvana pasākums V2V pagalmā

 

S.Allika

9.b

5.

Klases stunda

312.

Literatūra atcelta

P

I.Liepiņa

Plkst. 12.20 Pēdējā zvana pasākums V2V pagalmā

 

V.Jansone, Z.Baldone

9.c

1.

Mājturība meitenēm

315.

Zēniem mājturība atcelta

 

 

2.

Mājturība meitenēm

315.

Zēniem mājturība atcelta

 

 

5.

Klases stunda

315.

Ģeogrāfija atcelta

P

M.Liepiņa, S.Balode

Plkst. 12.20 Pēdējā zvana pasākums V2V pagalmā

 

I.Lazdiņa

10.a

2.

Bioloģija

13.

Stunda 13. kab.

 

M.Liepiņa

3.

Latviešu valoda

13.

Stunda 13. kab.

 

A.Lozda

4.

Fizika

10.

Vizuālā māksla atcelta

P

Z.Baldone, Ī.Ozola

5.

Matemātika

5.

Stunda 5. kab.

 

A.Rebinka

9.

atcelta

 

Sports atcelts

 

 

10.b

1.

atcelta

 

Sports atcelts

 

 

5.

Angļu valoda

14.

Pie L.Kraukles

A

L.Kraukle

6.

Angļu valoda

14.

Pie L.Kraukles

A

L.Kraukle

8.

atcelta

 

Latvijas un pasaules vēsture atcelta

 

 

9.

atcelta

 

Latvijas un pasaules vēsture atcelta

 

 

10.c

2.

Angļu valoda/ Informātika

10./ 1.

Vizuālā māksla atcelta; angļu valoda 1. kab.

6.→

Z.Baldone, Dz.Grava, Ī.Ozola

5.

Angļu valoda/ Informātika

10./ 13.

Angļu valoda 13. kab.

 

Dz.Grava

6.

atcelta

 

Informātika un angļu valoda pārcelta uz 2.st.

→2.

Z.Baldone, Dz.Grava

11.a

6.st. Pēdējā zvana pasākums V2V pagalmā

 

I.Segliņa

11.b

5.

Klases stunda

0.

Ķīmija atcelta

P

I.Barce, S.Allika

Plkst. 12.20 Pēdējā zvana pasākums V2V pagalmā

 

A.Lozda

8.

atcelta

 

Sports atcelts

 

 

9.

atcelta

 

Informātika atcelta

 

 

11.c

3.

Angļu valoda

1.

Pie L.Kraukles

A

L.Kraukle

4.

Angļu valoda

1.

Pie L.Kraukles

A

L.Kraukle

5.

Klases stunda

1.

Sports atcelts

P

Ī.Ozola

Plkst. 12.20 Pēdējā zvana pasākums V2V pagalmā

 

 

12.a

3.

Fizika

208.

Sports atcelts

4.→

V.Dancis

4.

Klases stunda

208.

Fizika pārcelta uz 3.st.

P

V.Dancis

5.

Klases stunda

208.

Fizika atcelta

P

K.Tomsons, V.Dancis

Plkst. 12.20 Pēdējā zvana pasākums V2V pagalmā

 

I.Lancmane, Ī.Ozola, D.Stalšāne

12.b

5.

Klases stunda

213.

Matemātika atcelta

P

I.Grāvīte, G.Līrmane

Plkst. 12.20 Pēdējā zvana pasākums V2V pagalmā

 

A.Eiklone, Ī.Ozola, D.Stalšāne

12.c

5.

Klases stunda

18.

Latvijas un pasaules vēsture atcelta

P

I.Tuņķele

Plkst. 12.20 Pēdējā zvana pasākums V2V pagalmā

 

I.Grāvīte