Valmieras Viestura vidusskola

Virziens: Mediji un Teātra māksla

Padziļinātie kursi (viena izvēle) 10. 11. 12.
Latviešu valoda II 6
Kultūra un māksla II (teātra m.) 6
1. Svešvaloda II (C1) 6
Dizains un tehnoloģijas II 6
Projekta darbs 2
Pamatkursi 10. 11. 12.
1. Svešvaloda (B2) 3 3
2. Svešvaloda Kr/V (B1) 2 2 2
Latviešu valoda I 3 3
Literatūra I 3 3
Soc. zinības un vēsture 2 2
Kultūra un māksla I (teātra m.) 3 3
Fizika I 2 2 3
Ķīmija I 2 2 2
Bioloģija I 2 1
Ģeogrāfija I 2 1
Matemātika I 4 4 4
Dizains un tehnoloģijas I 3 3
Sports un veselība 3 3 3
Specializētie kursi (līdz trim izvēlēm) 10. 11. 12.
Aktiermeistarība (skatuves runa, skatuves kustība) 2 2
Psiholoģija 1 1 1
Kultūra un māksla (mūzika) 1 1
Radošā rakstīšana 1 1
Digitālais dizains 2 1 1
Kopā
Maksimāli 36 36 36
Fakultatīvi 10. 11. 12.
Skatuves runa 1 1
Skatuves kustības 1 1
Interešu izglītība
Sprīdītis

Valmieras Viestura vidusskola izvēļu grozi veidoti lai skolas absolventi varētu realizēties pēc iespējas plašākā interešu lokā, jo visos grozos tiek saglabāts dabaszinību piedāvājums optimālā līmenī.

Mediju un teātra mākslas grozs orientēts uz turpmāko izglītību aktiermeistarības, režijas, scenogrāfijas u.c. teātra mākslas virzienos, pasākumu organizatori, svētku režisori, mediju un kultūras menedžments, žurnālisti, latviešu filoloģija, sabiedriskās attiecības, audiovizuālā māksla, starpkultūru sakari, pedagoģija, radošās industrijas.