Valmieras Viestura vidusskola

Virziens: Uzņēmējdarbība un tehnoloģijas

Padziļinātie kursi (viena izvēle) 10. 11. 12.
Angļu valoda II 6
Sociālās zinātnes II 6
Matemātika II 8
Dizains un tehnoloģijas II 6
Bioloģija II 6
Projekta darbs 2
Pamatkursi (viena izvēle) 10. 11. 12.
1. Svešvaloda (B2) 3 3
2. Svešvaloda Kr/V (B1) 2 2 2
Latviešu valoda I 2 2 2
Literatūra I 2 2 2
Vēsture un soc. zinātnes I 3 4
Kultūras pamati (3 KP) 1 2
Fizika I 3 2 2
Ķīmija I 2 2 2
Bioloģija I 2 1
Ģeogrāfija I 1 2
Matemātika I 6 6
Dizains un tehnoloģijas I 3 3
Programmēšana I 3 3
Sports un veselība 3 3 3
Specializētie kursi (līdz trim izvēlēm) 10. 11. 12.
Uzņēmējdarbības pamati 2 1 1
Psiholoģija 1 1 1
Publiskā uzstāšanās 1 1
Radošā rakstīšana 1 1
Digitālais dizains 2 1 1
Kopā
Maksimāli 36 36 36

Valmieras Viestura vidusskola izvēļu grozi veidoti lai skolas absolventi varētu realizēties pēc iespējas plašākā interešu lokā, jo visos grozos tiek saglabāts dabaszinību piedāvājums optimālā līmenī.

Uzņēmējdarbība un komunikāciju tehnoloģijas grozs orientēts turpmākai izglītībai uzņēmējdarbības, tūrisma organizācijas un vadības, politikas, jurisprudences, loģistikas,pedagoģijas, svešvalodas (angļu valodas), IKT jomās.