02.09.2020.

TREŠDIENA, 2020.gada 02.septembris

Stundās nav: S.Niedrīte, I.Baranova, G.Baltā, I.Segliņa
Pirmā stunda visām klasēm – Klases stunda
Sports (VOC) – sporta stunda skolā.

STUNDU IZMAIŅAS

Klase

St. Stunda Kab. Piezīmes E-klasē

Skolotāji, uz kuriem attiecas izmaiņas

1.a 1. Klases stunda 139.     I.Miglava
1.b 1. Klases stunda 332.     G.Gaile
1.c 1. Klases stunda 338.     I.Krieviņa
2.a 1. Klases stunda 133.   P Z.Gailīte
3. Latviešu valoda 133.   A Z.Gailīte
4. Latviešu valoda 133.   A Z.Gailīte
6. Dabaszinības 133. Dabaszinību st.atcelta;

Pagarinātā grupa klasē līdz 15.00 pēc nepieciešamības

A D.Stalšāne
2.b 1. Klases stunda 336.     A.Dubulte
2. Dabaszinības 336.     A.Dubulte
5. Dabaszinības 336. Dabaszinību stunda pārcelta uz 2.st

(no 5.st. pagarinātā grupa klasē)

  A.Dubulte
2.c 1. Mūzika 205.     I.Aizupiete
2. Klases stunda 337.   A S.Baumane
5. Matemātika 337.   A S.Priede
3.a 1. Klases stunda 137.     V.Zariņa
6. Angļu valoda

(2.grupa)

Angļu valoda 2.grupai pie A.Dubultes atcelta

(no 5.st. pagarinātā dienas grupa klasē pēc nepieciešamības)

   
3.b 1. Klases stunda 236.     S.Priede
4. Dabaszinības 236. Stunda pārcelta no 1.st.   S.Priede
3.c 1. Klases stunda 237.     A.Bērziņa
5. Dabaszinības 237. Stunda pārcelta no 1.st.   A.Bērziņa
4.a 1. Klases stunda 235.     A.Kārkliņa
4.b 1. Klases stunda 232.     L.Trauliņa
4.c 1. Klases stunda 138.     I.Jurka
5.a 1. Klases stunda 110.     M.Tiltiņa
5.b 1. Klases stunda 402.     I.Barce
5.c 1. Klases stunda 210.     D.Cinīte
6.a 1. Klases stunda 114.     G.Kalvīte
6.b 1. Klases stunda 206.     S.Allika
6.c 1. Klases stunda 301.     I.Kraukle
7.a 1. Klases stunda 115.     L.Vikse
7.b 1. Klases stunda 302.     V.Šmite
7.c 1. Klases stunda 304.     I.Mēduma-Bāliņa
8.a 1. Klases stunda 104.     S.Kārkliņa
8.b 1. Klases stunda 204.     A.Upīte
9.a 1. Klases stunda 211.     I.Upīte
9.b 1. Klases stunda 109.     E.Groševa
 
10.a 1. Klases stunda 014.     Ī.Ozola
10.b 1. Klases stunda 010.     G.Līrmane
11.a 1. Klases stunda 401.     I.Tuņķele
11.b 1. Klases stunda 203.     L.Drande
12.a 1. Klases stunda 404.     A.Lozda
12.b 1. Klases stunda 403.     I.Rams
12.c 1. Klases stunda 303.     I.Grāvīte