02.09.2020.

TREŠDIENA, 2020.gada 02.septembris

Stundās nav: S.Niedrīte, I.Baranova, G.Baltā, I.Segliņa
Pirmā stunda visām klasēm – Klases stunda
Sports (VOC) – sporta stunda skolā.

STUNDU IZMAIŅAS

Klase

St.StundaKab.PiezīmesE-klasē

Skolotāji, uz kuriem attiecas izmaiņas

1.a1.Klases stunda139.  I.Miglava
1.b1.Klases stunda332.  G.Gaile
1.c1.Klases stunda338.  I.Krieviņa
2.a1.Klases stunda133. PZ.Gailīte
3.Latviešu valoda133. AZ.Gailīte
4.Latviešu valoda133. AZ.Gailīte
6.Dabaszinības133.Dabaszinību st.atcelta;

Pagarinātā grupa klasē līdz 15.00 pēc nepieciešamības

AD.Stalšāne
2.b1.Klases stunda336.  A.Dubulte
2.Dabaszinības336.  A.Dubulte
5.Dabaszinības336.Dabaszinību stunda pārcelta uz 2.st

(no 5.st. pagarinātā grupa klasē)

 A.Dubulte
2.c1.Mūzika205.  I.Aizupiete
2.Klases stunda337. AS.Baumane
5.Matemātika337. AS.Priede
3.a1.Klases stunda137.  V.Zariņa
6.Angļu valoda

(2.grupa)

Angļu valoda 2.grupai pie A.Dubultes atcelta

(no 5.st. pagarinātā dienas grupa klasē pēc nepieciešamības)

  
3.b1.Klases stunda236.  S.Priede
4.Dabaszinības236.Stunda pārcelta no 1.st. S.Priede
3.c1.Klases stunda237.  A.Bērziņa
5.Dabaszinības237.Stunda pārcelta no 1.st. A.Bērziņa
4.a1.Klases stunda235.  A.Kārkliņa
4.b1.Klases stunda232.  L.Trauliņa
4.c1.Klases stunda138.  I.Jurka
5.a1.Klases stunda110.  M.Tiltiņa
5.b1.Klases stunda402.  I.Barce
5.c1.Klases stunda210.  D.Cinīte
6.a1.Klases stunda114.  G.Kalvīte
6.b1.Klases stunda206.  S.Allika
6.c1.Klases stunda301.  I.Kraukle
7.a1.Klases stunda115.  L.Vikse
7.b1.Klases stunda302.  V.Šmite
7.c1.Klases stunda304.  I.Mēduma-Bāliņa
8.a1.Klases stunda104.  S.Kārkliņa
8.b1.Klases stunda204.  A.Upīte
9.a1.Klases stunda211.  I.Upīte
9.b1.Klases stunda109.  E.Groševa
 
10.a1.Klases stunda014.  Ī.Ozola
10.b1.Klases stunda010.  G.Līrmane
11.a1.Klases stunda401.  I.Tuņķele
11.b1.Klases stunda203.  L.Drande
12.a1.Klases stunda404.  A.Lozda
12.b1.Klases stunda403.  I.Rams
12.c1.Klases stunda303.  I.Grāvīte