Administrācija

Uldis Jansons – Valmieras Viestura vidusskolas direktors

uldis.jansons@valmiera.lv

Tālrunis: 64222436

 

Anda Upīte – direktora vietniece mācību procesa kvalitātes un skolēnu sasniegumu vērtēšanas jautājumos.

anda.upite@valmiera.edu.lv

Ilona Apinīte – direktora vietniece mācību procesa organizēšanas jautājumos.

ilona.apinite@valmiera.edu.lv

Tālrunis: 64231186

 

Gita Grīva – direktora vietniece informātikas jautājumos.

gita.griva@valmiera.edu.lv

 

Direktora vietnieces audzināšanas un ārpusstundu darbā:

Sandra Baumane – 1. – 4. kl.

sandra.baumane@valmiera.edu.lv

Zane Švēde – 5. – 12. kl

zane.svede@valmiera.edu.lv

Tālrunis: 64207590

 

Ģirts Grava – direktora vietnieks administratīvi saimnieciskajā darbā

girts.grava@valmiera.edu.lv

 

Ilze Milere – lietvedības sekretāre

vvv_lietvede@valmiera.edu.lv

Tālrunis 64207587

Solvita Keiša-Baldone – sekretāre

solvita.keisa@valmiera.edu.lv