Administrācija

Uldis Jansons – Valmieras Viestura vidusskolas direktors

uldis.jansons@valmiera.lv

Tālrunis: 64222436

 

Anda Upīte – direktora vietniece mācību procesa kvalitātes un skolēnu sasniegumu vērtēšanas jautājumos.

anda.upite@valmiera.edu.lv

Tālrunis: 64231186

 

Kalvis Tomsons – direktora vietnieks informātikas jautājumos.

kalvis.tomsons@valmiera.edu.lv

 

Direktora vietnieces audzināšanas un ārpusstundu darbā:

Līga Gacka – 1. – 4. kl.

liga.gacka@valmiera.edu.lv

Tālrunis: 64207590

Maira Tiltiņa – 5. – 12. kl

maira.tiltina@valmiera.edu.lv

 

Ģirts Grava – direktora vietnieks administratīvi saimnieciskajā darbā

girts.grava@valmiera.edu.lv

 

Ilze Krasocka – lietvedības sekretāre

vvv_lietvede@valmiera.edu.lv

Tālrunis 64207587

Solvita Keiša – sekretāre

solvita.keisa@valmiera.edu.lv