Skolotāju saraksts

1 Uldis Jansons * Skolas direktors, programmēšanas pamatu skolotājs
2 Direktora vietn. izglītības jomā.
3 Anda Upīte Direktora vietn. izglītības jomā, literatūras skolotāja
4 Maira Tiltiņa * Direktora vietniece audzināšanas jomā, latviešu val. un literatūras skolotāja
5 Līga Gacka Direktora vietniece audzināšanas jomā, interešu izglītības skolotāja
6 * Direktora vietn. audzināšanas jomā.
7 Kalvis Tomsons Direktora vietnieks informātikas jautājumos, informātikas un programmēšanas pamatu skolotājs
8 Ilvija Aizupiete Mūzikas skolotāja
9 Guntars Aizupietis Interešu izglītības skolotājs
10 Sarmīte Allika * Ķīmijas un bioloģijas skolotāja
11 Ronis Andris * Angļu valodas skolotājs
12 Aigars Apinis Latvijas teātra vēstures skolotājs
13 Ilze Ābeltiņa Matemātikas skolotāja
14 Uldis Ābeltiņš * Fizikas skolotājs
15 Sarmīte Balode * Ģeogrāfijas skolotāja
16 Gita Baltā Sākumskolas skolotāja
17 Inese Baranova * Sākumskolas un sociālo zinību skolotāja
18 Inese Barce Angļu valodas skolotāja
20 Ventis Beķeris Sporta skolotājs
21 Aija Bērziņa * Sākumskolas skolotāja
22 Dace Cinīte Angļu valodas skolotāja
23 Jānis Čeksters Fizikas skolotājs
24 Viktors Dancis Fizikas skolotājs
25 Inta Daugaviete –  Kravale * Krievu valodas skolotāja
26 Laima Drande * Sociālo zinību skolotāja
27 Anda Dubulte * Sākumskolas un angļu valodas skolotāja
28 Anitra Eiklone Latviešu valodas un literatūras skolotāja
29 Vineta Fleminga * Psiholoģijas skolotāja
30 Guna Gaile Sākumskolas skolotāja
31 Aiga Gartmane * Vizuālās mākslas un mājturības skolotāja
32 Māra Goba Sporta skolotāja
33 Dzintra Grava * Angļu valodas skolotāja
34 Ina Grāvīte Vēstures skolotāja
35 Everita Groševa Vācu valodas skolotāja
36 Grabe Inta Ekonomikas skolotāja
37 Ilze Jansone Mūzikas skolotāja
38 Atis Jākobsons Sporta skolotājs
39 Gija Kalvīte Vizuālās mākslas un mājturības skolotāja
40 Agija Kārkliņa * Sākumskolas un sociālo zinību skolotāja
41 Sandra Kārkliņa Latviešu valodas un literatūras skolotāja; karjeras konsultante.
42 Līvija Kraukle Angļu valodas skolotāja
43 Ineta Krieviņa Sākumskolas skolotāja
44 Elīna Krūkle * Interešu izglītības skolotāja
45 Ineta Lancmane Latviešu valodas un literatūras skolotāja
46 Irina Lazdiņa Matemātikas skolotāja
47 Līga Liepa * Informātikas un matemātikas skolotāja
48 Iveta Liepiņa Latviešu valodas un literatūras, angļu valodas skolotāja
49 Māra Liepiņa Bioloģijas skolotāja
50 Ginta Līrmane * Matemātikas skolotāja
51 Andriga Lozda Latviešu valodas un literatūras skolotāja
52 Zane Luste Informātikas skolotāja
53 Vilja Mauriņa Vēstures un sociālo zinību skolotāja
54 Gavare Māra Politikas un tiesību skolotāja
55 Irina Mēduma – Bāliņa Krievu valodas skolotāja
56 Ilze Miglava * Sākumskolas skolotāja
57 Aldis Millers Dabaszinību un fizikas skolotājs
58 Tija Misiņa Fizikas skolotāja
59 Linda Mīļā * Skatuves kustību un interešu izglītības skolotāja
60 Ance Niedrīte * Sākumskolas skolotāja
61 Signe Niedrīte * Sākumskolas skolotāja
62 Īrisa Ozola * Vizuālās mākslas un kulturoloģijas skolotāja
63 Santa Priede Sākumskolas skolotāja
64 Sandra Pupure Informātikas un interešu izglītības skolotāja
65 Igors Rams Sporta un psiholoģijas skolotājs
66 Inese Ramute Skatuves runas skolotāja
67 Anda Rebinka Matemātikas skolotāja
68 Ilona Rektiņa Kristīgās mācības skolotāja
69 Iveta Segliņa Matemātikas skolotāja
70 Roberts Segliņš * Aktiermākslas skolotājs
71 Sandris Sietinsons Informātikas skolotājs
72 Ruta Spuņģe * Dabaszinību skolotāja
73 Daiga Stalšāne Mājturības un tehnoloģiju, tehniskās grafikas skolotāja; karjeras konsultante.
74 Arta Stikāne * Deju kolektīvu vadītāja
75 Vineta Šmite Angļu un literatūras valodas skolotāja
76 Sarmīte Švalbe Angļu valodas skolotāja
77 Ina Tuņķele Krievu valodas skolotāja
78 Iveta Upīte * Sociālā pedagoģe un angļu valodas skolotāja
79 Ilga Verovkina Bioloģijas skolotāja
80 Gunārs Verovkins * Mājturības un tehnoloģiju skolotājs
81 Līga Vikse Latviešu valodas un literatūras, sociālo zinību skolotāja
82 Zeltīte Vilciņa Ģeogrāfijas skolotāja
83 Vineta Zariņa Sākumskolas skolotāja