Atribūtika

Skolas devīze

Augsim labā tikumā, augsim spēkā, daiļumā!

Skolas himna

Uz skolu

/Auseklis/

Dar’ man, tēv(i)s, pastaliņas,
Pērc man staltu cepurīt’!
Šuj man svārkus, māmuliņa, –
Skolā iet(i) man gribas!

Pieloc, māsiņ, skolas somu
Bagātiem(i) gabaliem:
Vidū maizes riecientiņu
Apkārt dziesmas, pasakas!

Bāliņ, še tev gana taure,
Tautas dziesmu vācele,
Ej(i) tur, kur Meža māte
Lakstīgalai dziesmas māc’!

Man jāiet(i) skoliņā(i),
Gudras ziņas iekrāties,
Pieaugt tautas mīlestībā,
Īstā gara brīvībā.

Liel(i)s tapšu, tad es būšu
Tautas zemes arājiņš,
Tālas jūras braucējiņis,
Kara zirga jājējiņš.

Skolas logo

Valmieras Viestura vidusskolas logo

Lejupielādēt skolas logo (formāts: .png)

Skolas žetons