Skolas pasākumi

1.-12.klašu pasākumi

2020./2021.m.g. I pusgadam 

N.

pk.

Laiks Klašu grupa Pasākums, aktivitāte
Septembris
1. 1.09. 1.-12.kl. Zinību diena
2. 7.09.-11.09. 7.-12.kl. Sēņu izstāde
3. 14.,15.,16.09. 10.-12.kl. „Aristotelis”- 10. klašu iesvētības
4. Nav informācijas par 2020. gada Mobilitātes nedēļas norisi 1.-12.kl. Mobilitātes nedēļa
5. 7.-11.09. 10.-12.kl. Dzejas dienas “Dzeja dziedē”
6. 18.09. 1.-12.kl. Latvijas Olimpiskā diena 2020
7. 21.09.-25.09. 1.-12.kl. Drošības nedēļa pa klašu grupām
8. 30.09. 10.-12.kl. Skolas prezidenta vēlēšanas
9. Nav informācijas par 2020. gada Zinātnieku nakts norisi 8.-12.kl. Dalība Zinātnieku nakts pasākumos
Oktobris
10. 2.10. 2.-12.kl. Skolotāju diena
11. 8.10. 1.-12. kl. Vecāku diena
12. 5.-9.10. 1.-12.kl. Labo darbu nedēļa
13. 15.10. 5.- 6.kl. Iepazīšanās pasākums „Hei, tie esam mēs!”
14. 26.-30.10. 1.-12.kl. Karjeras nedēļa 2020
Novembris
15. Tiks precizēts 11.kl. TT „Sprīdītis” pirmizrāde „Īkstīte”
16. 2.-6.11. 1.-12. kl. Ekoskolu Rīcības dienas
17. 4.11. 1.-12.kl. Akcija “Dabai labu darīt”. Makulatūras pieņemšana.
18. 11.11. 1.-12.kl. Lāčplēša dienai veltīts pasākums „Mūsu GAISMA Latvijai”
19. 17.11. 1.-12.kl. Latvijas proklamēšanas gadadienai veltīts svētku koncerts
Decembris
20. 1.- 11.12. 1.-12.kl. Telpu sapošana Ziemassvētkiem
21. 2.12. 1.-12.kl. Akcija “Dabai labu darīt”. Makulatūras pieņemšana.
22. 10.12. 1.-12.kl. Skolas 81 gada jubileja
23. 14.-18.12. 1.-12.kl. Ziemassvētku pasākumi

2020./2021. mācību gada I semestra pasākumu plāns tiks papildināts ar programmas “Latvijas skolas soma” un ESF SAM 8.3.5. projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” norisēm.

Direktora vietnieces audzināšanas darbā:    Zane Švēde un  Sandra Baumane