otrdiena, 2024.gada 23.aprīlis

otrdiena, 2024.gada 23.aprīlis

Stundās nav: A.Zaļaiskalne, D.Stalšāne, G.Verovkins, G.Kalvīte, I.Liepiņa (no 4.st.), K.Antone, S.Priede (no 3.st.), A.Aizkalniete, L.Liepa, Z.Gailīte

STUNDU IZMAIŅAS

KlaseSt.StundaKab.PiezīmesE-klasēSkolotāji, uz kuriem attiecas izmaiņas
1.a2.Klases stunda336.PI.Upīte
3.Matemātika336.AB.Sakne-Klovāne
4.Dabaszinības336.AB.Sakne-Klovāne
5.Latviešu valoda336.AB.Sakne-Klovāne
6.Pagarinātā dienas grupa336.AB.Sakne-Klovāne
1.b3.I.Ziedoņa fonda “Viegli”nodarbība “Dzintarainā pasaka”KamīnzāleKlases stunda nenotiekG.Gaile
1.c2.Matemātika338.AL.Vanaga
3.Latviešu valoda338.AG.Baltā
4.I.Ziedoņa fonda “Viegli”nodarbība “Dzintarainā pasaka”KamīnzāleKlases stunda nenotiekAD.Jaunbērziņa
5.-6.Pagarinātā dienas grupa338.AD.Jaunbērziņa
2.b1.Matemātika138.AS.Baumane
2.Latviešu valoda138.AA.Bērziņa
3.Klases stunda138.Stundu secības maiņaAS.Baumane
4.Mūzika205.Stundu secības maiņaAI.Aizupiete
2.c5.I.Ziedoņa fonda “Viegli”nodarbība “Dzintarainā pasaka”KamīnzāleLatviešu valodas stunda nenotiekS.Niedrīte
3.a1.Matemātika137.Stundu secības maiņa->V.Zariņa, Z.Larinova
6.Sports un veselībaStundu secības maiņa->Z.Larinova, V.Zariņa
3.b3.Tematiskā klases stunda236.Matemātikas stunda atceltaPI.Upīte
4.Tematiskā klases stunda236.PI.Upīte
5.Angļu valoda236.Angļu valoda notiek abām grupām kopāA+A.Rastene
4.a4.Latviešu valoda139.AS.Baumane
5.Matemātika237.Stundu secības maiņa->A.Kārkliņa
6.I.Ziedoņa fonda “Viegli”nodarbība “Dzintarainā pasaka”KamīnzāleKlases stunda nenotiek. Stundu secības maiņa->A.Kārkliņa
4.b6.Sports un veselība VOCKlases stunda atcelta. Sports un veselība- slidotprasmes nodarbība pārcelta no otrdienas 30.04.2024.P*M.Goba, I.Baranova
4.c6.Teātra māksla306.Kabineta maiņaU.Točs
5.a4.Angļu valoda_1011.AA.Rastene
5.c1.Matemātika204.Dizains un tehnoloģijas stundas atceltas. Stundu secības maiņa->A.Lūsiņa
2.Latviešu valoda203.Dizains un tehnoloģijas stundas atceltas. Stundu secības maiņa->A.Lūsiņa
4.Klases stunda203.Stundu secības maiņa->A.Lūsiņa
5.Datorika211.Datorika notiek abām grupām kopā, Datorika_1 stunda pārcelta no 7.stundasA+A.Dubulte
6.MatemātikaMatemātikas stunda pārcelta uz 1.stundu->A.Lūsiņa
7.Datorika_1Datorikas stunda pārcelta uz 5.stundu->A.Dubulte
6.a3.Sports un veselībaDizains un tehnoloģijas stundas atceltas. Sports un veselība stunda pārcelta no 6.stundas->I.Rams
6.Sports un veselībaSports un veselība stunda pārcelta uz 3.stundu->I.Rams
6.b3.Vizuālā māksla114.Kabineta maiņaĪ.Ozola
6.c2.Vizuālā māksla114.Kabineta maiņaĪ.Ozola
6.Matemātika302.AI.Lazdiņa
7.a5.Matemātika_1303.Stundas sākums plkst. 12.20G.Līrmane
Matemātika_2113.Kabineta maiņaI.Lazdiņa
Matemātika_3401.Kabineta maiņaAA.Lūsiņa
Matemātika_4402.AI.Kraukle
7.b5.Matemātika_1303.Stundas sākums plkst. 12.20G.Līrmane
Matemātika_2113.Kabineta maiņaI.Lazdiņa
Matemātika_3401.Kabineta maiņaAA.Lūsiņa
Matemātika_4402.AI.Kraukle
7.c5.Matemātika_1303.Stundas sākums plkst. 12.20G.Līrmane
Matemātika_2113.Kabineta maiņaI.Lazdiņa
Matemātika_3401.Kabineta maiņaAA.Lūsiņa
Matemātika_4402.AI.Kraukle
8.a2.Matemātika_1303Kabineta maiņaI.Kraukle
Matemātika_2211.Kabineta maiņaAV.Šulte
Matemātika_3113.Kabineta maiņaA+I.Lazdiņa
Matemātika_4
7.Angļu valoda_1Pašvadīts mācību process
8.b2.Matemātika_1303Kabineta maiņaI.Kraukle
Matemātika_2211.Kabineta maiņaAV.Šulte
Matemātika_3113.Kabineta maiņaA+I.Lazdiņa
Matemātika_4
5.Vizuālā māksla114.Kabineta maiņaĪ.Ozola
8.c1.Angļu valoda_1Angļu valoda_1 stunda pārcelta uz 5.stundu->D.Cinīte
2.Matemātika_1303Kabineta maiņaI.Kraukle
Matemātika_2211.Kabineta maiņaAV.Šulte
Matemātika_3113.Kabineta maiņaA+I.Lazdiņa
Matemātika_4
4.Dizains un tehnoloģijas_1Dizains un tehnoloģijas stunda pie sk.G.Verovkina atcelta
5.Angļu valoda104.Angļu valodas stunda notiek abām grupām kopā, Angļu valoda_1 stunda pārcelta no 1.stundasA+D.Cinīte
9.ab08.45-09.00Starpdisciplinārais darbs014.8.45 ierašanās telpā
9.00- 10.30 1. daļa
10.30 – 10.50 starpbrīdis
10.50 – 12.20 2. daļa

Mācību stundas no 6.stundas
L.Drande
09.00-10.30
10.30-10.50
10.50-12.20
9.bc08.45-09.00Starpdisciplinārais darbs301.8.45 ierašanās telpā
9.00- 10.30 1. daļa
10.30 – 10.50 starpbrīdis
10.50 – 12.20 2. daļa

Mācību stundas no 6.stundas
A.Upīte-Markuse
09.00-10.30
10.30-10.50
10.50-12.20
9.abc08.45-09.00Starpdisciplinārais darbs302.8.45 ierašanās telpā
9.00- 10.30 1. daļa
10.30 – 10.50 starpbrīdis
10.50 – 12.20 2. daļa

Mācību stundas no 6.stundas
G.Līrmane
09.00-10.30
10.30-10.50
10.50-12.20
9.abc atbalsts08.45-09.00Starpdisciplinārais darbs304.8.45 ierašanās telpā
9.00- 10.00 1.daļa
10.00 – 10.10 starpbrīdis
10.10 – 11.10 1.daļas turpinājums
11.30 -12.30 2.daļa
12.30 – 12.40 starpbrīdis
12.40-13.40 2.daļas turpinājumsMācību stundas no 7.stundas
V.Fleminga
09.00-10.00
10.00-10.10
10.10-11.10
11.10-11.30
11.30-12.30
12.30-12.40
12.40-13.40
9.a6.Angļu valoda_2010.Klases stunda atcelta, Angļu valodas stunda pārcelta no 8.stundas->D.Trēziņš
8.Angļu valoda_2Angļu valodas stunda pārcelta uz 6.stundu->D.Trēziņš
9.c8.Klases stundaKlases stunda pārcelta uz trešdienu 24.04.2024.P*I.Kraukle
10.b4.Kultūras pamati114.Kabineta maiņaĪ.Ozola
11.b2.Uzņēmējdarbības pamati204.Dizains un tehnoloģijas I un Programmēšana I stundas atceltas. Uzņēmējdarbības pamati stunda pārcelta no trešdienas 24.04.2024.P*I. Grabe
3.Dizains un tehnoloģijas IDizains un tehnoloģijas I stunda atcelta.
12.a1.Kultūra un māksla II114.Kabineta maiņaĪ.Ozola
12.b5.Projekta darbs405.Pašvadīts mācību process