Skolas vēsture

       Valmieras Viestura vidusskola ir viena no lielākajām skolām Valmierā. Tā atrodas pilsētas ziemeļu daļā Viestura alejā 3. Skolas pirmsākumi meklējami netālu Valmiermuižā, kur 1923. gadā izveidoja Valmieras pagasta sešklasīgo pamatskolu. 1926. gadā skolai tika dots virsaiša Viestura vārds. Tā kā skolai bija nepieciešams paplašināties, pagasta valde nolēma būvēt jaunu skolas ēku Valmieras pilsētas un pagasta ceļu krustpunktā. Jauno skolas ēku projektēja arhitekts Arnolds Čuibe (1908-1941)1939. gada 10. decembrī jauno skolas namu oficiāli atklāja ,un tad tika iesvētīts skolas karogs. Ir pieņemts uzskatīt, ka mūsdienu Viesturskolas dzimšanas diena ir tieši šis datums. Gadu gaitā mainījās skolas nosaukums. 1950. gadā Viestura septiņgadīgā skola kļuva par pilsētas skolu. Pagrieziens skolas vēsturē bija tas, ka 1957. gadā tika nolemts veidot Viestura vidusskolu.  Par skolas direktori kļuva Vera Kupča, Viņa savos 25 darba gados paveica ļoti daudz, lai jaunā vidusskola būtu ar savu īpašu vārdu un panākumiem ne tikai Valmierā, bet visā Latvijā. 1960. gadā notika skolas 1. vidusskolas izlaidums, bet nu jau vairāk kā 3000 absolventu ir saņēmuši atestātus. 2010. gadā 50. izlaiduma absolventi atvadījās no savas skolas. Arī vārds viesturieši ir labi pazīstams gan skolēnu, gan skolotāju vidū. Tā ar cieņu sauc visus tos, kas mācījušies vai strādājuši šajā skolā. Tas ir ļoti nozīmīgs vārds, kam ir sirsnīgs, neatkārtojams skanējums. Pat vēl pēc gadiem tas ir kā īpaša savstarpējās pazīšanās , tuvināšanās zīme.

       2010.gada 22. maijā kopā ar skolas absolventiem 10. salidojumā tika svinēta skolas 70. dzimšanas diena un 50 gadi kopš Viesturskola darbojas kā vidusskola. Skolas kolektīvs nozīmīgajām gadskārtām gatavojās jau ilgāku laiku. Notika skolas vēstures izpēte, tika rīkoti konkursi. 2009.gada 10. decembrī iznāca jubilejas avīze, kurā tika stāstīts par viesturiešu absolventu paaudzēm un viņu gaitām plašajā pasaulē. Projektu nedēļas pasākumi bija veltīti jaunākās skolas vēstures posmu (pēdējo 20 gadu) izpēteiPateicoties iepriekšējo gados paaudžu skolotāju mīlestībai pret savu skolu, ir uzkrāts plašs materiāls par skolas pirmsākumiem un darbību padomju laikā. Tagad mūsu uzdevums – apzināt un fiksēt pārmaiņas un notikumus skolas dzīvē pēc neatkarības atjaunošanas. Strauji mainās skolēnu paaudzes, arī skolotāju kolektīvā notiek pārmaiņas. Kā atzīst skolēni, kuri veica pētījumus, Viesturskolas gars un tradīcijas ir saglabājušās caur gadu desmitiem. Te liels nopelns ilggadīgajam skolas direktoram Ivaram Briedim, kas veiksmīgi skolu vadīja lielo pārmaiņu laikā un vienmēr ir atvērts jaunām idejām un darbiem. Protams, var pateikties arī radošajam pedagogu kolektīvam, kas veido lielu kopīgu komandu, lai veiktu svarīgos mācību un audzināšanas uzdevumus.

       Valmieras Viestura vidusskola ir pierādījusi, ka tā ir skola, kurā tiek godātas tradīcijas. Tās mantotas no paaudzes paaudzē. Skolas kolektīva veiksme ir prasme ne tikai ikdienā būt blakus, bet arī svētkos. Valsts svētkos gan skolēni, gan skolotāji ir kopā, lai atcerētos nozīmīgākos Latvijas vēstures notikumus. Svētku noskaņu rada kopīgi veidotais svētku koncerts. Šajās reizēs tiek pateikts paldies skolēniem par labu mācību darbu, sasniegumiem olimpiādēs, arī sporta pasākumos. Skolā no 1994. gada darbojas 4. skautu vienība, kas ar savām aktivitātēm veicina skolēnos patriotisma jūtas un palīdz veidot fizisko rūdījumu. Arī skolas sportistu vārdi un sasniegumi ir pazīstami ne tikai Valmierā. Pēdējos gados virsotne ir 3 skolas absolventu– Lienes FimbaueresArtūra Matisona un čempiona Māra Štromberga – starti pasaules olimpiskajās spēlēs. Priecīgs bija tas 1. septembris pēc atgriešanās no Pekinas, kad abi BMX riteņbraucēji ieradās savā skolā, lai dalītos uzvaras pārdzīvojumā ar savējiem.

 

       Prast pateikt paldies – arī tā ir Viesturskolas tradīcija. Katru gadu notiek pedagogu Darba svētki, kad tiek godināti tie kolēģi, kuri nostrādājuši nozīmīgu gadu skaitu skolā. Tie ir īpaši sirsnības, asprātības mirkļi un enerģijas atjaunošanas brīži. Tajos tiek atklātas interesantas, ikdienā nepamanītas kolēģu personības iezīmes, vaļasprieki un dāvinātas speciāli gatavotas Darba svētku balvas (kalendāri, diski, dziesmu albumi) kā atmiņa no šī īpašā notikuma. Arī skolēni, veidojot savus pasākumus, ievēro šo labo tradīciju – īstajā brīdī pateikties par ieguldījumu visa kolektīva labā.

       Skolā strādāt atgriežas savējie. Arī tas pie mums ir ierasts – ar smaidiem un laba vēlējumiem sveikt absolventus, kas, ieguvuši izglītību, atgriežas Viesturskolā. Skolā strādā 27 absolventi. Viņi ir lepni par to, ka savulaik viņu skolotāji bija Viesturskolas pedagogu Zelta fonds, kas ne tikai teicami mācīja savu mācību priekšmetu, bet bija arī dzīves skolotāji un cilvēcisko īpašību paraugs. Iespējams, ka šī satikšanās vidusskolas laikā daudziem bija liktenīga nākotnes ceļa izvēlē. Līdz šodienai mūsu skolā cenšamies saglabāt vadmotīvu, ka skolas pamatuzdevums nav tikai strādāt ar labākajiem skolēniem. Tikpat svarīgi ir gādāt, lai ikviens skolēns varētu apgūt katru mācību priekšmetu atbilstoši savām spējām un izjust gandarījumu par to. Labestības izpausmes un savstarpējās sapratnes meklējumi palīdz iegūt labus rezultātus. Tieši tādēļ Viesturskolas skolēnu vidū ir daudzi no tādām ģimenēm, kuru bērni jau vairākās paaudzēs ar prieku mācās šajā skolā. Savulaik, kad Viestura vidusskolā darbojās teātra klases, skolēni ieradās mācīties no visdažādākajām Latvijas vietām. Arī tagad mūsu skolas audzēkņu vidū ir ne tikai skolēni no Valmieras pilsētas un Burtnieku novada , bet arī no kaimiņu novadiem. Savu izvēli viņi pamato ar to, ka šajā skolā ir iespējams iegūt labu izglītību un atraisīt savus talantus.

       Valmieras Viestura vidusskolā skolēniem tiek dota iespēja piedalīties dažādos mākslinieciskās pašdarbības kolektīvos. Viesturieši  ir draugos ar dziesmu un deju, tāpēc skolas dziedātāji un dejotāji vienmēr ir bijuši Dziesmu un deju svētku dalībnieku vidū. 2009. gada pavasarī  50. gadadienu ar plašu absolventu programmu svinēja deju kolektīvs Viesturietis”.

   Nozīmīga mūsu skolas vizītkartes daļa ir Tautas teātris„Sprīdītis”. 2008. g. maijā kolektīvs atzīmēja 50 gadu jubileju. Tas bija īpaši saviļņojošs notikums, kad kopā pulcējās dažādu gadu skolēnu teātra dalībnieki. Vairāki no viņiem tagad ir Latvijas profesionālo teātru aktieri –   Akvelīna Līvmane, Kristīne Nevarauska, Terēze Lasmane, Ģirts Ķesteris, Tālivaldis Lasmanis, Edgars Pujāts, Jānis Kirmuška, u.c. Jubilejas dienās aizsākās jauns pasākums Viesturskolas vēsturē – Latvijas bērnu un jauniešu teātru festivāls „..un es iešu un iešu!” 2010.gada aprīlī jau trešo reizi kopā pulcējās dramatiskie kolektīvi no dažādām Latvijas vietām. Notika jaunāko izrāžu noskatīšanās, apspriešana un vērtēšana. Katru gadu tiek piešķirta ceļojošā balva – Sprīdīša stabulīte. Šajā festivālā jauna iezīme ir tā, ka tika organizēts arī I Nacionālais lugu konkurss bērniem un jauniešiem. Šī konkursa rezultāti liecina, ka pirmie darbi būs labs ieguldījums repertuāra paplašināšanā. Tautas teātris „Sprīdītis” , izvēloties lugas, priekšroku dod latviešu autoru darbiem. Veiksmīgākais pēdējo gadu iestudējums- L. Stumbres luga „Klasīte”, ar kuru teātris piedalījās Latvijas amatieru teātru skatē „Gada izrāde 2009” un ieguva iespēju šo izrādi parādīt uz Dailes teātra skatuves.

       Mūsu skolas dzīve ir nemitīgs radošs process, kas uzdod daudzus jautājumus, liek darboties un meklēt jaunus risinājumus. Par Viesturskolas vēstures notikumiem, par skolas pedagogu un viņu audzēkņu sasniegumiem varētu stāstīt daudz. Interesanti ir skolas absolventu tālākie dzīves ceļi, īstās vietas atrašana un sevis izteikšana. Skolas absolventu vidū ir visdažādāko profesiju pārstāvji. Ļoti daudz labu, interesantu un daudzpusīgu skolotāju gan Valmieras skolās, gan visā Latvijā. Blakus jau pieminētajiem aktieriem radošajā darbā televīzijā, radio un mūzikā ir daudzi Viesturskolas absolventi – Ilva Liepiņa, Baiba Sipeniece – Gavare, Viesturs Dūle, Liene Šomase, Solvita Šķēle u. c. Pēdējos gados grūtajā zinātnes jomā sevi pieteikušas viesturietes – Zane Kalniņa (Slucka), Karīna  Siliņa, Inese Čakstiņa, Karīna Žaggers. Skolas absolventu pulkā ir diplomātiskā korpusa darbinieki Eiropas Savienībā un dažādās pasaules valstīs, juristimediķi, lauksaimniecības darbinieki un politiķi. Arī žurnālisti Valmieras laikrakstā „Liesma” un dažādos Latvijas laikrakstos, interneta portālos. Iepriecina tas, ka absolventu vidū ir daudzi pašvaldību darbinieki, deputāti un kultūras darbinieki, arī amatierteātru režisori. Īpaši mūsu pilsētā un apkārtējos Vidzemes novados. Liels Paldies visiem Viesturskolas skolotājiem, kas dažādos skolas vēstures laikos deva pirmos impulsus jauniešiem savas dzīves un darba  karjeras veidošanā!

 Viesturskolas 5. – 12. klašu skolēni 2008. gadā

        Viesturskolā ir tradīcija, ka absolventu klases dāvina skolai albumus ar fotogrāfijām un pārdomām par aizvadītajiem gadiem. Esam patiesi gandarīti par to, ka tik daudz labu vārdu veltīti mūsu skolai. Ielūkosimies dažu 2009. gada absolventu domās!

„Skola un tās vide 12 gados ir pilnveidojusi manu personību. Skola man sniedza pozitīvas emocijas, un tās, manuprāt, ir dzīves vislielākā balva.” (Līva.)

„Viesturskola manī radīja pārliecību par to, ka, beidzot vidusskolu, es nepazudīšu un atradīšu vietu šajā pasaulē.” (Mārtiņš.)

„Skola man ir mācījusi darboties komandā, jo skola nav tā vieta, kur katrs cīnās par sevi, šeit mēs esam kā liela ģimene.” (Raivo.)

„Ja cilvēks spēj saskatīt to plašo iespēju loku, ko dod skola, tad var teikt, ka viņa skolas dzīve ir pilnvērtīga un piedzīvojumiem bagāta. Viesturskola ir kā maza sabiedrība, kurā ir savas tradīcijas un likumi.” (Sintija.) 

„Tomēr es zinu, ka vienmēr varēšu atgriezties vietā, kur man iemācīja būt par to, kas esmu tagad. Šeit, Viesturskolā, es jūtos saprasta un gaidīta. Lielākās vērtības, ko skolā esmu iemācījusies, ir ticība un cerība. Ticība sev, saviem spēkiem un cerība uz nākotni.” (Ilze.)

 

       Skolas 21. gadsimta vēsture turpinās. Ienāk pārmaiņas, mainās skolēnu un skolotāju paaudzes. 2010. gads nozīmīgs ar to, ka notiek skolas direktoru maiņa. Pēc 26 skolas vadīšanas darbā nostrādātajiem gadiem un skolas 10. absolventu salidojuma Valmieras Viestura vidusskolas 50. izlaiduma gadā pensijā dodas ilggadējais skolas direktors Ivars Briedis. Augusta beigās par jauno Valmieras Viestura vidusskolas direktori tiek apstiprināta Mudīte Grava – Līgatnes vidusskolas direktore līdz 2010. gada vasarai. 2010. gada 1. septembrī viņa saņem simbolisko skolas atslēgu no Ivara Brieža un pirmoreiz satiekas ar Viesturskolas vairāk kā 770 skolēniem.

 2014. gadā pirmoreiz skolas vēsturē par direktoru kļuva Viesturskolas 28. (1988. gada) izlaiduma absolvents Uldis Jansons, kurš pats mācījies 11 gadus šajā skolā. Pēc studijām viņš uzsāka darbu skolā kā informātikas un programmēšanas pamatu skolotājs, no 2001. gada  skolā strādāja  arī kā direktora vietnieks informātikas jautājumos.

2014./2015. mācību gads bija īpašs Viesturskolas vēsturē. Jau 2014. gada 10. decembrī aizsākās skolas jubilejas svinības, kad skolas kolektīvs – skolēni, skolotāji un skolotāji-seniori- atzīmēja 75 gadus, kopš tika atklāta skolas galvenā ēka un iesvētīts skolas karogs. 2015. gada 30. janvārī tika atvērta skolēnu teātra „Sprīdītis” vēstures grāmata „SPRĪDĪTIS” Laimīgajā zemē”, kurā apkopoti materiāli par teātra darbības 50 gadiem (1958-2008). Tā veltīta Viesturskolai, skolēnu teātrim „Sprīdītis”, teātra izveidotājam un režisoram Zigurdam Ķesterim.

Direktors Uldis Jansons sveic ilggadīgo skolas direktoru (1984-2010) Ivaru Briedi 11. absolventu salidojumā 2015. gada 23. maijā

2015. gada 23. maijā Valmieras Viestura vidusskolā notika 11. absolventu salidojums, kas bija veltīts skolas 75. jubilejai. Tikšanās moto bija skolas 22. izlaiduma absolventes, skolotājas Ingunas Vācmanes atziņa: „Uz pasaules ir tāda vieta – Viesturskola, kuru mēs mīlam un kopjam, kuru mēs goda vietā liekam un kuru mēs par Laimīgo zemi saucam…” Šajā salidojumā kopā pulcējās ap 1200 dalībnieku – absolventu, skolotāju, skolas darbinieku. Šī diena skolas vēsturē saglabāsies kā sirsnīga tikšanās reize, kas deva iespēju izjust viesturiešu īpašo pozitīvo attieksmi pret savu skolu un  pierādīja to, ka mūsu skola ir vienmēr jauna un tomēr mainīga. Skolas absolventu skaits 55 vidusskolas izlaidumos jau sasniedzis 3330,  pamatskolas absolventu 75 gados – ievērojami vairāk.

Viesturskolas skolotāji un 55. izlaiduma 12. klašu absolventi 2015. gada 6. jūnijā

Māris Lapsiņš,

Valmieras Viestura vidusskolas skolotājs,  10. izlaiduma (1970. g.) absolvents

Plašāk ar skolas vēstures materiāliem

var iepazīties

SKOLAS VĒSTURES KLASĒ.