ceturtdiena, 2024.gada 30.maijs (papildināts)

ceturtdiena, 2024.gada 30.maijs (papildināts)

Stundās nav: I.Jansone (no 4.st.), I.Aizupiete (2.-3.st.), D.Cinīte, I.Amoliņa, E.Švēde, L.Aizkalniete, E.Vilne

STUNDU IZMAIŅAS

KlaseSt.StundaKab.PiezīmesE-klasēSkolotāji

RADOŠĀ MĀCĪBU DIENA

1.a4.Sociālās zinības202.Kabineta maiņaL.Brūvele
5.Latviešu valoda (F.)202.Kabineta maiņaL.Brūvele
1.c2.Klases stunda338.Mūzikas stunda atceltaPK.Antone
2.a3.Matemātika133.Mūzikas stunda atceltaPG.Baltā
4.Latviešu valoda133.Angļu valodas stunda atceltaPG.Baltā
no 5.st.Dārza svētku caurlaides mēģinājumsG.Baltā
2.b1.Latviešu valoda138.Angļu valodas stunda atceltaPA.Zaļaiskalne
no 5.st.Dārza svētku caurlaides mēģinājumsA.Zaļaiskalne
2.c2.Latviešu valoda337.Angļu valodas stunda atceltaPS.Niedrīte
no 5.st.Dārza svētku caurlaides mēģinājumsS.Niedrīte
3.ano 5.st.Dārza svētku caurlaides mēģinājumsV.Zariņa
3.bno 5.st.Dārza svētku caurlaides mēģinājumsS.Priede
3.cno 5.st.Dārza svētku caurlaides mēģinājumsA.Bērziņa
4.a3.Datorika201.,202.Abām grupām kopāP*A.Dubulte
4.c1.-5.Klase ar audzinātājuV.Šmite, I.Krieviņa, M.Goba, I.Baranova, L.Gredzena
5.a2.Sports un veselībaAA.Jākabsons
5.DabaszinībasDabaszinības stunda atcelta
5.c3.Latviešu valoda211.Kabineta maiņaA.Lūsiņa
4.Klases stunda211.Dabaszinības stunda atcelta.PA.Lūsiņa
5.Sports un veselībaSports un veselība stunda atcelta
6.a1.-5.Klase ar audzinātājuL.Trauliņa, Ī.Ozola, A.Kārkliņa, E.Vilne
6.b1.Sociālās zinības un vēstureSociālās zinības un vēsture stunda atcelta
2.Angļu valoda_2Angļu valoda_2 stunda atcelta
4.Klases stunda301.Matemātikas stunda nenotiek. Sociālās zinības un vēsture stunda atceltaPI.Upīte
5.Latviešu valoda109.Kabineta maiņaM.Tiltiņa
6.c2.Matemātika302.Matemātikas stunda pārcelta no 4.stundas. Sociālās zinības un vēsture stunda atcelta->L.Liepa
3.Sociālās zinības un vēstureSociālās zinības un vēsture stunda atcelta
4.MatemātikaMatemātikas stunda pārcelta uz 2.stundu->L.Liepa
5.MūzikaMūzikas stunda atcelta
7.a1.Datorika_1Datorika_1 stunda atcelta
2.Angļu valoda_2Angļu valoda_2 stunda atcelta
5.Matemātika_3Matemātika_3 stunda atcelta
7.b1.Teātra mākslaTeātra māksla stunda atcelta
3.Angļu valoda_2Angļu valoda_2 stunda atcelta
5.Matemātika_3Matemātika_3 stunda atcelta
7.c1.ĢeogrāfijaĢeogrāfijas stunda pārcelta uz 4.stundu
4.Ģeogrāfija206.Mūzikas stunda atcelta. Ģeogrāfijas stunda pārcelta no 1.stundas->S.Balode
5.Matemātika_3Matemātika_3 stunda atcelta
8.a1.Latvijas un pasaules vēstureLatvijas un pasaules vēsture stunda atcelta
2.Bioloģija210.Latvijas un pasaules vēsture stunda atcelta. Bioloģijas stunda pārcelta no 5.stundas->M.Liepiņa
4.Literatūra109.Kabineta maiņaM.Tiltiņa
5.BioloģijaBioloģijas stunda pārcelta uz 2.stundu
8.b1.Latviešu valodaLatviešu valodas stunda pārcelta uz 3.stundu
2.Latviešu valoda109.Kabineta maiņaM.Tiltiņa
3.Latviešu valoda109.Latvijas un pasaules vēsture stunda atcelta. Latviešu valodas stunda pārcelta no 1.stundas->M.Tiltiņa
4.Dizains un tehnoloģijas_2014.Latvijas un pasaules vēsture stunda atcelta. Dizains un tehnoloģijas_2 stunda pārcelta no 5.stundas->G.Kalvīte
5.Dizains un tehnoloģijas_2Dizains un tehnoloģijas_2 stunda pārcelta uz 4.stundu
8.c1.-9.Klase ārpus skolasD.Cinīte
9.abcsākums 09.00CE Latviešu valodā (mutvārdu daļa)203.I.Lancmane
204.A.Lozda
9.a6.Matemātika_1303.KonsultācijasG.Līrmane
Matemātika_2301.I.Kraukle
Matemātika_3302.I.Lazdiņa
Matemātika_4
9.b6.Matemātika_1303.G.Līrmane
Matemātika_2301.I.Kraukle
Matemātika_3302.I.Lazdiņa
Matemātika_4
9.c6.Matemātika_1303.G.Līrmane
Matemātika_2301.I.Kraukle
Matemātika_3302.I.Lazdiņa
Matemātika_4
11.a3.Angļu valoda I403.Konsultācijas pēc individuāla pierakstaI.Barce
4.Angļu valoda I110.Konsultācijas A.Rastene
5.110.
6.Latviešu valoda I109.I.Lancmane
7.
11.b1.Angļu valoda I011.Konsultācijas D.Trēziņš
Angļu valoda I403.Konsultācijas pēc individuāla pierakstaI.Barce
2.Angļu valoda I011.Konsultācijas D.Trēziņš
Angļu valoda I403.Konsultācijas pēc individuāla pierakstaI.Barce
3.Matemātika I303.Konsultācijas G.Līrmane
4.
12.a1.Angļu valoda II010.KonsultācijasI.Glužģe
2.
7.Matemātika I304.I.Segliņa
8.
12.b1.Matemātika II304.KonsultācijasI.Segliņa
2.
3.Angļu valoda II011.D.Trēziņš
4.