Mariusam – konkursa “Skolēniem.lv” stipendija!

Platforma “Skolēniem.lv”  izsludināja konkursu par labām sekmēm mācībās trim skolēniem iegūt stipendijas sava mīļākā mūzikas instrumenta apguvei vai vokālo prasmju attīstīšanai un mūzikas ieskaņošanu Baltijā lielākajā ierakstu studijā “Auss”. Vērtēšana notika trijās vecuma grupās: 1. – 4. klase,  5. – 9. klase, 10. – 12. klase.

Lepojamies, ka viens no trim konkursa uzvarētājiem ir mūsu skolas skolēns Mariuss Grencis (mācīsies 8.c klasē). Mariuss ļoti mīl mūziku. Viņš iepriekšējā mācību gadā absolvēja Valmieras Mūzikas skolas kokles klasi, turpina izglītoties kokles spēlē Ogres Mūzikas un mākslas skolā pēcdiploma klasē. Valmieras Mūzikas skolā no pagājušā mācību gada apgūst ērģeļspēli un paralēli turpina pilnveidot savas prasmes klavierspēlē un solo dziedāšanā. Mariusa sekmes Valmieras Viestura vidusskolā ir vienas no augstākajām, tāpēc var apbrīnot puiša neatlaidību, mērķtiecību, atbildību un, protams, viņa talantu. Iegūtā stipendija palīdzēs Mariusam tik īpaša mūzikas instrumenta kā ērģeles spēles izaugsmē. Sveicam un lepojamies!

Klases audzinātāja Lolita Vanaga