Iespējas

Karjeras izglītības darba organizatori

Daiga Stalšāne

Pedagogs karjeras konsultants

Darba laiks

Pirmdiena        9.50 – 14.00        IK  14.00 – 15.30

Otrdiena          9.00 – 14.00        IK  14.00 – 16.20

Trešdiena        9.50 – 14.00        IK   14.00 – 15.30

Ceturtdiena     9.00 – 14.00        IK   8.00 – 9.00

Piektdiena      9.50 – 11.30

Sandra Kārkliņa

Pirmdiena        9.50 – 10.30

Trešdiena        13.10 – 13.50

 

Bibliotēka un lasītava

Laima Drande, Krista Drande

Darba laiks: katru darba dienu no 8.00 līdz 16.00

Tālrunis 64207589

 

Logopēde

Zanda Gailīte

Darba laiks: pēc individuāla grafika

 

Atbalsta personāls

Psiholoģe G.Dance Psiholoģe V.Fleminga Sociālā pedagoģe I.Upīte Sociālais pedagogs K.Antons
Pirmdiena 8:00-18:00 (VVV) 9:00-17:00 (V2V) 8:00-15:00(V2V)-(1., 2.  ned.)
Otrdiena 8:00-15:00 (V2V) 9:00-12:00 (VVV) 8:00-15:00 (VVV)-(1., 2., 4. ned.)
Trešdiena 8:00-17:00 (VVV) 9:00-15:00 (V2V) 8:00-15:00(V2V)-(1., 2., 3. ned.)
Ceturtdiena 8:00-14:00 (VVV) 9:00-16:00 (V2V) 8:00-15:00 (V2V)-(4. ned.)
15:00-16:00 (V2V)
Piektdiena 8:00-12:00 (VVV) 10:00-13:00 (V2V) 8:00-17:00 (V2V)-(3. ned.)

Ēdnīca

Darba laiks: no 10.25 līdz 13.20

Pusdienu talonus var iegādāties no 7.30 līdz 10.00 un  no 13. 30 līdz 15.00

Pusdienas var atteikt līdz 9.00; uz vairākām dienām (ekskursijas u. c. iemeslu dēļ) 3 dienas iepriekš. Tālr.:26174118

Ēdienkarte sākumskolas klasēm: 20.01.20._Vieturi_M

Ēdienkarte 5. – 12. klasēm: 20.01.20._Vieturi_L

 

Norēķinu rekvizīti:

SIA “Kantīne B”

Konta Nr. LV59HABA0001409049292

Reģ.Nr. LV 44102004917

 

Kafejnīca V2V

Darba laiks: katru darba dienu  no 7.45  līdz 15.00, izņemot piektdienās no 7. 45 līdz 14. 00

 

Garderobe V2V

Darba laiks: no 7.30 līdz 16.00

 

Medpunkts

Gaida Stepanova (VVV)

Darba laiks: no 8.00 līdz 16.00