Iespējas

Karjeras izglītības darba organizatore

Daiga Stalšāne

VVV pedagogs karjers konsultants/karjeras individuālās konsultācijas.

Pieteikšanās karjeras individuālajām konsultācijām:

Tālrunis: 29344371 vai e-pasts:  vvv.karjera@gmail.com

Darba laiks:

Pirmdiena,     14.00 – 17.00 Karjeras individuālās konsultācijas (405. kab.)

Otrdiena,        11.00 – 14.00 (103. kab.)

14.00 – 17.00  Karjeras individuālās konsultācijas (405. kab.)

Trešdiena,      8.00 – 14.00 (103. kab.)

Ceturtdiena,   10.00 – 14.00 (103. kab.)

14.00 – 17.00  Karjeras individuālās konsultācijas (405. kab.)

 

Bibliotēka un lasītava

Laima Drande, Krista Drande

Darba laiks: katru darba dienu no 8.00 līdz 16.00

 

Atbalsta personāls

 

Atbalsta jomas personāla darba laiki

2023./2024.m.g.

 

Sociālā pedagoģe
Iveta Upīte

Sociālais pedagogs
Kristaps Antons
Psiholoģe
Vineta Fleminga
Psiholoģe
Gunta Dance
Speciālā pedagoģe
Baiba Sakne-Klovāne
Logopēde Zanda Gailīte

Skolotāja palīgs
Daiga Jaunbērziņa

 

Pirmdiena

8.00 – 15.00

  8.00 – 17.008.00 – 14.008.00 – 14.00

8.00 – 14.00

Otrdiena

9.00 – 15.00

8.00 – 16.008.00 – 16.00 8.00 – 14.008.00 – 14.00

8.00 – 14.00

Trešdiena

9.00 – 15.00

  8.00 – 14.008.00 – 14.008.00 – 14.00

8.00 – 14.00

Ceturtdiena

9.00 – 15.00

 8.00 – 16.00 8.00 – 14.008.00 – 14.00

8.00 – 14.00

Piektdiena

9.00 – 14.00

8.00 – 16.008.00 – 16.00 8.00 – 14.008.00 – 14.00

8.00 – 14.00

Sociālā pedagoga tālrunis: 64207588

Izglītības psihologa tālrunis: 64207589

 

Ēdnīca

Darba laiks: no 10.40 līdz 14.20

Kafejnīcas darba laiks: 9.30 – 14.30

Pusdienas var atteikt līdz 8.00; uz vairākām dienām (ekskursijas u. c. iemeslu dēļ) 3 dienas iepriekš. Tālr. 29622527

 

Ēdienkarte 20. – 24. maijā:

1.-4. klasēm:  1-4.kl (10)

5.-9. klasēm: 5-9.kl (10)

10.-12. klasēm:  10-12.kl (10)

Informējam, ka sākot no  01.03.2024. mainās norēķinu bankas konta numurs, uz kuru veikt apmaksu par ēdināšanu Vamieras Viestura  vidusskolā.

Lūgums turpmāk norēķinus par ēdināšanas pakalpojumiem veikt uz zemāk norādītajiem rekvizītiem. 

        SIA “FRISTAR”

         Reģ. Nr LV40003658252

         Bankas konts LV46HABA0551056654755

 

Plašāka informācija par ēdināšanu: https://viesturi.edu.lv/informacija-par-edinasanu-4/

Informācijas par ēdināšanas maksas atvieglojumiem: https://viesturi.edu.lv/par-edinasanas-maksas-atvieglojumiem/

 

Medpunkts

Jeļena Rakovska 

Darba laiks: no 8.00 līdz 16.00

Tālrunis 64207591