piektdiena, 2024.gada 31.maijs (papildināts)

piektdiena, 2024. gada 31. maijs (papildināts)

Stundās nav: L.Aizkalniete, A.Lūsiņa

STUNDU IZMAIŅAS

KlaseSt.StundaKab.PiezīmesE-klasēSkolotāji, uz kuriem attiecas izmaiņas

KLASES STUNDA/LIECĪBU IZSNIEGŠANA

1.a9.00Klases stunda336.L.Brūvele
1.b9.00Klases stunda332.G.Gaile
1.c9.00Klases stunda338.K.Antone
2.a9.00Klases stunda133.G.Baltā
2.b9.00Klases stunda138.A.Zaļaiskalne
2.c9.00Klases stunda337.S.Niedrīte
3.a9.00Klases stunda137.V.Zariņa
3.b9.00Klases stunda236.S.Priede
3.c9.00Klases stunda235.A.Bērziņa
4.a9.00Klases stunda237.A.Kārkliņa
4.b9.00Klases stunda139.I.Baranova
4.c9.00Klases stunda232.V.Šmite
5.a9.00Klases stunda115.L.Gredzena
5.b9.00Klases stunda206.Z.Larinova
5.c9.00Klases stunda304.B.Sakne-Klovāne
6.a9.00Klases stunda210.L.Trauliņa
6.b9.00Klases stunda205.I.Upīte
6.c9.00Klases stunda011.M.Liepiņa
7.a10.00Klases stunda104.A.Rastene
7.b10.00Klases stunda114.Z.Švēde
7.c10.00Klases stunda109.L.Vanaga/K.Antons
8.a10.00Klases stunda203.M.Tiltiņa
8.b10.00Klases stunda115.I.Barce
8.c10.00Klases stunda211.D.Cinīte
10.a10.00Klases stunda112.L.Drande
10.b10.00Klases stunda014.I.Rams
11.a10.00Klases stunda401.I.Tuņķele
11.b10.00Klases stunda204.A.Upīte-Markuse
12.a10.00Svinīgā klases stunda110.I.Grāvīte
12.b10.00Svinīgā klases stunda405.I.Mēduma-Bāliņa
9.abc09.00-11.ooMatemātika_1303.KonsultācijasG.Līrmane
Matemātika_2301.I.Kraukle
Matemātika_3302.I.Lazdiņa
Matemātika_4
11.a5.Angļu valoda011.Konsultācijas notiek pēc individuāla pierakstaA.Rastene
12.b5.Bioloģija II113.KonsultācijasS.Allika
6.