trešdiena, 2024.gada 29.maijs

trešdiena, 2024.gada 29.maijs

Stundās nav: A.Lūsiņa, I.Grabe, L.Drande, I.Rams, I.Aizupiete, I.Lazdiņa

STUNDU IZMAIŅAS

KlaseSt.StundaKab.PiezīmesE-klasēSkolotāji, uz kuriem attiecas izmaiņas

ALTERNATĪVĀ DIENA- SPORTA DIENA

5.c1.-9.Klase ārpus skolasA.Lūsiņa
9.abcsākums 09.00CE Latviešu valodā (mutvārdu daļa)203.I.Lancmane
204.A.Lozda
9.b5.Dziesmas mēģinājums112.I.Jansone
10.a1.Matemātika I304.I.Segliņa
10.b1.-9.Klase ārpus skolasI.Rams, L.Drande, I.Aizupiete
1.-9.Pašvadīts mācību processAttiecas uz tiem, kuri nebrauc ekskursijā
11.a2.Angļu valoda403.Konsultācijas pēc individuāla pierakstaI.Barce
104.KonsultācijasA.Rastene
3.
11.b1.Matemātika I303.KonsultācijasG.Līrmane
2.
3.Angļu valoda403.Konsultācijas pēc individuāla pierakstaI.Barce
Angļu valoda011.KonsultācijasD.Trēziņš
4.
12.b1.Angļu valoda II011.KonsultācijasD.Trēziņš
2.
3.Bioloģija II113.S.Allika
Matemātika II304.I.Segliņa
4.Bioloģija II113.S.Allika
Matemātika II304.I.Segliņa