Par ēdināšanas maksas atvieglojumiem

Iesniegums ēdināšanas maksas atvieglojumu piešķiršanai kopā ar pamatojuma dokumentu jāiesniedz skolas lietvedei.

Iesnieguma veidlapa: 

Veidlapa_edinasanas_atvieglojumi_iesniegums