pirmdiena, 2024.gada 29.aprīlis (papildināts_2)

pirmdiena, 2024.gada 29.aprīlis (papildināts_2)

Stundās nav: B.Sakne-Klovāne (2.-5.st.), I.Barce (no 8.st.), Z.Gailīte, I.Krieviņa, V.Fleminga, I.Grāvīte, G.Kalvīte

STUNDU IZMAIŅAS

KlaseSt.StundaKab.PiezīmesE-klasēSkolotāji, uz kuriem attiecas izmaiņas
Pagarināto dienas grupu no plkst. 14.00 vada M.Goba
4.a0.Literatūra (F.)Literatūra (F.) stunda pārcelta uz 7.stundu->I.Baranova
1.DabaszinībasDabaszinību stunda atcelta
2.Matemātika237.Dabaszinību stunda atcelta, Matemātikas stunda pārcelta no otrdienas 30.04.2024P*A.Kārkliņa
6.Literatūra (F.)139.Literatūra (F.) stunda pārcelta no pirmdienas 13.05.2024.P*I.Baranova
7.Literatūra (F.)139.Literatūra (F.) stunda pārcelta uz 7.stundu->I.Baranova
4.c3.Datorika202.Matemātikas stunda atcelta. Datorika notiek visai klasei kopā.PA.Dubulte
5.a3.-4.Dizains un Tehnoloģijas157.Dizains un Tehnoloģijas stundas notiek abām grupām kopāA+G.Verovkins
5.b6.Angļu valoda_1110.Kabineta maiņaD.Cinīte
6.b5.Klases stunda114.Dizains un Tehnoloģijas_2 stunda pie sk.G.Kalvītes atcelta. Klases stunda notiek tikai Dizains un Tehnoloģijas_2 grupaiPI.Upīte
7.c6.Ģeogrāfija110.Latvijas un pasaules vēsture stunda atcelta. Ģeogrāfijas stunda pārcelta no ceturtdienas 02.05.2024PS.Balode
9.a6.-7.Dizains un tehnoloģijas_2Dizains un tehnoloģijas st.pie sk.G.Kalvītes atceltas
9.b1.Latvijas un pasaules vēstureLatvijas un pasaules vēsture stunda atcelta
5.Fizika110.PV.Šulte
9.c1.Dizains un tehnoloģijas_2114.AI.Kraukle
2.Dizains un tehnoloģijas_2Dizains un tehnoloģijas st.pie sk.G.Kalvītes atceltas
10.b2.Angļu valoda_2403.Vēsture un Sociālās zinātnes stunda atcelta. Angļu valoda_2 stunda pārcelta no 8.stundas->I.Barce
3.Matemātika I110.Vēsture un Sociālās zinātnes stunda atcelta. Matemātikas stunda pārcelta no 7.stundas->I.Segliņa
8.Angļu valoda_2Pašvadīts mācību process
12.a9.Digitālais dizainsPašvadīts mācību process
12.b4.Sociālās zinātnes IISociālās zinātnes stunda atcelta
8.Digitālais dizains202.Sociālās zinātnes stunda atcelta. Digitālais dizains stunda pārcelta no 25.04.2024.P*S.Krumholce