piektdiena, 2024.gada 26.aprīlis (papildināts)

piektdiena, 2024.gada 26.aprīlis (papildināts)

Stundās nav: L.Trauliņa, D.Trēziņš (no plkst.12.00), A.Gartmane (no 3.st.), E.Švēde, Z.Gailīte, L.Liepa, I.Aizupiete, I.Jansone, V.Šmite

STUNDU IZMAIŅAS

KlaseSt.StundaKab.PiezīmesE-klasēSkolotāji
1.b1.Dabaszinības332.Mūzikas stunda atceltaPG.Gaile
2.a3.Dizains un tehnoloģijas133.Sports un veselība stunda atcelta. Dizains un tehnoloģijas stunda pārcelta no 5.stundas->G.Baltā
5.Dizains un tehnoloģijasDizains un tehnoloģijas stunda pārcelta uz 3.stundu->G.Baltā
2.b1.Sports un veselībaAM.Goba
2.c2.Sports un veselībaAM.Goba
3.b3.Dabaszinības236.Mūzikas stunda atceltaPS.Priede
4.Matemātika236.Vizuālās māksla stunda atcelta.PS.Priede
3.c6.Vizuālā mākslaVizuālās mākslas stunda atcelta.
4.a5.MūzikaMūzikas stunda atcelta
4.b0.Datorika_2201.Datorikas stunda pārcelta no 6.stundas->A.Dubulte
4.MūzikaMūzikas stunda atcelta
5.Vizuālā mākslaVizuālās mākslas stunda atcelta.
6.Datorika_2Datorika_2 stunda pārcelta uz 0.stundu
4.c2.Tematiskā klases stunda109.Mūzikas stunda atceltaPL.Vanaga
3.Dizains un Tehnoloģijas157.Dizains un Tehnoloģijas notiek abām grupām kopā. Angļu valoda_2 stunda pie sk.V.Šmites atcelta.A+G.Verovkins
4.Datorika201.Datorika notiek abām grupām kopā. Angļu valoda_1 stunda pie sk.V.Šmites atcelta.A+A.Dubulte
5.a3.Tematiskā klases stunda109.Mūzikas stunda atceltaPL.Vanaga
5.b3.Datorika201.Vizuālās mākslas stunda atcelta. Datorika notiek abām grupām kopāPA.Dubulte
5.Literatūra204.Kabineta maiņaA.Lūsiņa
5.c1.Literatūra205.Kabineta maiņaA.Lūsiņa
2.Literatūra237.Kabineta maiņaA.Lūsiņa
3.Matemātika237.Kabineta maiņaA.Lūsiņa
5.Sports un veselībaAA.Jākobsons
6.a2.Matemātika204.A.Kārkliņa
3.Matemātika204.A.Kārkliņa
4.Klases stunda302.Dabaszinību stunda atceltaPK.Antons
6.b2.Matemātika301.Matemātikas stunda pārcelta no 4.stundas.
Angļu valoda_1 pie sk.D.Cinītes st.pārcelta uz 6.stundu, Angļu valoda_2 pie sk.D.Trēziņa stunda atcelta
I.Kraukle, D.Cinīte, D.Trēziņš
3.Matemātika301.I.Kraukle
4.Matemātika301.PI.Kraukle
5.Latviešu valoda203.Dabaszinību stunda atcelta. Latviešu valodas stunda pārcelta no 6.stundas->M.Tiltiņa
6.Angļu valoda_1010.Latviešu valodas stunda pārcelta uz 5.stundu. Angļu valodas stunda pie sk.D.Cinītes pārcelta no 2.stundas->D.Cinīte, M.Tiltiņa
Angļu valoda_2Angļu valodas stunda pie sk.D.Trēziņa atcelta
6.c1.MūzikaMūzikas stunda atcelta
2.Matemātika302.AS.Baumane
3.Matemātika302.AA.Upīte-Markuse
6.abc atbalsts2.-3.Matemātika405.I.Upīte
7.a4.Bioloģija210.Mūzikas stunda atceltaPM.Liepiņa
7.bPusdienas pēc 4.stundas, plkst. 11.50
5.MūzikaMūzikas stunda atcelta
6.-7.InženierzinībasInženierzinību stundas atceltas
8.c1.-2.ĶīmijaĶīmijas stundas atceltas
9.c2.Bioloģija210.Mūzikas stunda atcelta. Bioloģijas stunda pārcelta no 25.04.2024.P*M.Liepiņa
5.-6.Angļu valoda_1Angļu valoda_1 stundas pie sk.V.Šmites atceltas
10.a2.-7.Pašvadīts mācību processI.Lancmane, I.Glužģe, I.Barce, I.Grāvīte, A.Jākobsons, I.Segliņa
10.b6.Sports un veselībaAA.Jākobsons
11.a1.-7.Pašvadīts mācību processG.Līrmane, I.Lancmane, M.Liepiņa, S.Allika, L.Bērtulsone
11.b1.Latviešu valoda402.Kabineta maiņaA.Upīte-Markuse
2.Klases stunda113.Kabineta maiņaA.Upīte-Markuse
12.b1.-2.Bioloģija II113.Kabineta maiņaS.Allika
5.-6.Angļu valoda IIAngļu valodas stundas atceltas