ceturtdiena, 2024.gada 25.aprīlis (papildināts)

ceturtdiena, 2024.gada 25.aprīlis (papildināts)

Stundās nav: I.Rams, D.Stalšāne, Z.Larinova (3.st.), V.Zariņa (3.st.), I.Lancmane (no plkst.14.30), L.Liepa, I.Krieviņa

STUNDU IZMAIŅAS

KlaseSt.StundaKab.PiezīmesE-klasēSkolotāji, uz kuriem attiecas izmaiņas
Pagarinātās dienas grupu no pulksten 14.00 vada D.Jaunbērziņa
1.a3.-4.Talantu koncertsLielā zāleLatviešu valoda un Sociālās zinības stundas nenotiekL.Brūvele
1.b3.-4.Talantu koncertsLielā zāleLatviešu valoda un Dabaszinības stundas nenotiekG.Gaile
1.c3.-4.Talantu koncertsLielā zāleLatviešu valodas stundas nenotiekK.Antone
2.a5.Talantu koncertsLielā zāleLatviešu valodas stunda nenotiekG.Baltā
2.b5.Talantu koncertsLielā zāleVizuālā māksla stunda nenotiekA.Zaļaiskalne, A.Gartmane
2.c5.Talantu koncertsLielā zāleMūzikas stunda nenotiekS.Niedrīte, I.Aizupiete
3.a3.MatemātikaSports un veselība stunda nenotiek. Matemātikas stunda pārcelta no 5.stundasAD.Jaunbērziņa
5.Talantu koncertsLielā zāleMatemātikas stunda pārcelta uz 3.stunduV.Zariņa
3.b5.Talantu koncertsLielā zāleSports un veselība stunda nenotiekS.Priede, Z.Larinova
3.c5.Talantu koncertsLielā zāleAngļu valodas stunda nenotiekA.Bērziņa, I.Liepiņa
4.a2.Latviešu valoda301.Sociālās zinības stunda pārcelta uz 6.stundu. Latviešu valodas stunda pārcelta no 5.stundas.->I.Baranova
4.Dizains un Tehnoloģijas_2114.AG.Kalvīte
5.Vizuālā māksla139.Latviešu valodas stunda pārcelta uz 2.stundu. Vizuālās mākslas stunda pārcelta no 6.stundas->A.Gartmane, I.Baranova
6.Sociālās zinības un Vēsture115.Vizuālā māksla stunda pārcelta uz 5.stundu, Sociālās zinības un Vēsture stunda pārcelta no 2.stundas->L.Gredzena, A.Gartmane
4.b1.Dizains un Tehnoloģijas_2Dizains un Tehnoloģijas pie sk.D.Stalšānes stunda atcelta
3.Literatūra (F.)139.Matemātikas stunda atcelta. Literatūra (F.) stunda pārcelta no trešdienas 08.05.2024.P*I.Baranova
4.Matemātika237.AB.Sakne-Klovāne
5.-6.DabaszinībasDabaszinību stundas atceltas
4.c1.Matemātika139.AB.Sakne-Klovāne
2.Matemātika139.AB.Sakne-Klovāne
6.Dizains un Tehnoloģijas_2Dizains un Tehnoloģijas stunda atcelta
5.a5.Dabaszinības210.Kabineta maiņaL.Trauliņa
6.c4.Matemātika303.AI.Lazdiņa
7.a5.Matemātika_3304.Kabineta maiņaL.Aizkalniete
5.Matemātika_4301.AI.Kraukle
7.b5.Matemātika_3304.Kabineta maiņaL.Aizkalniete
5.Matemātika_4301.AI.Kraukle
7.c5.Matemātika_3304.Kabineta maiņaL.Aizkalniete
5.Matemātika_4301.AI.Kraukle
8.a5.Ģeogrāfija206.Stundu secības maiņa. Sports un veselība stunda atcelta.PS.Balode, M.Liepiņa
6.Bioloģija109.Stundu secības maiņa.->M.Liepiņa
7.Matemātika_2303.Kabineta maiņaAG.Līrmane
Matemātika_3204.Kabineta maiņaL.Aizkalniete
8.b7.Matemātika_2303.Kabineta maiņaAG.Līrmane
Matemātika_3204.Kabineta maiņaL.Aizkalniete
8.c2.Sociālās zinības115.Sports un veselība stunda atceltaPL.Gredzena
7.Matemātika_2303.Kabineta maiņaAG.Līrmane
Matemātika_3204.Kabineta maiņaL.Aizkalniete
9.b5.Sports un veselībaAA.Jākobsons
10.a7.-8.Literatūra IPašvadīts mācību process
12.a7.-8.Dizains un Tehnoloģijas IIPašvadīts mācību process
9.Digitālais dizainsDigitālais dizains stunda pārcelta uz 29.04.2024.P*S.Krumholce
12.b7.-8.Dizains un Tehnoloģijas IIPašvadīts mācību process
9.Digitālais dizainsDigitālais dizains stunda pārcelta uz 29.04.2024.P*S.Krumholce