1.b klases Ģimenes dienas pārgājiens

Sestdien, 18.maijā,  1. b klases skolēni kuplā skaitā devās pārgājienā, lai kopīgi atzīmētu Ģimenes dienu. Ievērojot visus drošības noteikumus, bērni kopā ar saviem vecākiem, brāļiem un māsām pārgājiena laikā veica dažādus aizraujošus uzdevumus. Dienas gaitā ikvienam bija iespēja demonstrēt iegūtās zināšanas dabaszinībās, kā arī pieredzējušu skautu vadībā apgūt tādas iemaņas un prasmes, kādas sēžot skolas solā nav iespējams apgūt.

Kad pārgājiens tuvojās noslēgumam, bērni pauda gandarījumu par kopā pavadīto laiku un izrādīja neviltotu interesi par nākamo pasākumu.

Paldies Amēlijas, Kaspara un Valtera tētim par izzinošām un atraktīvām aktivitātēm!

Kopā pavadītā diena ir jauks apliecinājums tam, ka esam draudzīga, saliedēta, uz vienotu mērķi vērsta komanda!

1.b klases skolotāja Guna Gaile