11.b klase projektā “Plastmasas pirāti”

Mēs, 11.b klase, piedalāmies projektā ‘’Plastmasas pirāti’’. Projekta mērķis ir veicināt upju kā kopīgu dzīvības dzīslu nozīmi un dabas resursu aizsardzību, kā arī tas sniedz iespēju kopīgi piedzīvot starptautiskās pētniecības sadarbības nozīmi. Šis pētījums mums ir nozīmīgs, jo jūrām un okeāniem ir ļoti liela ietekme uz mūsu dzīvi, tādējādi mūs uztrauc, kas notiek dabas ūdeņos. 

Diemžēl  jūras virzienā no upēm dodas visdažādākie plastmasas atkritumi. Ikviena cilvēka uzdevums ir to censties novērst. 10.oktobrī mēs, 11.b klases skolēni un ķīmijas skolotāja Sarmīte Allika, devāmies uz Rātes upīti pētīt, kopt un eksperimentēt. Mēs strādājām grupās. Katrai grupai bija savs uzdevums: A grupai bija jāveido apļveida teritorijas, no kurām tika savākti atkritumi un tie pēc tam jāpublicē, B grupai bija jāizmēra 50 x 20 teritorija, pēc tam jāsavāc atkritumi no tās, kas pēc tam tika svērti un sķiroti, C grupai ar zvejas tīklu bija jāzvejo atkritumi, pēc padarītā zvejas tīklu sūtīja uz laboratoriju, kur tika sīkāk apskatīts, vai tajā atrodas mikroplastmasas vielas, un D grupai bija jāapkopo viss notiekušais. 

Mūsu klasei projekta ietvaros bija iespēja mācīties ārpus skolas telpām un vienlaikus palīdzēt arī pilsētai. Pēc Riharda teiktā :’’ Grūtības sagādāja viens cimdu pāris, bet pārējais viss super! ‘’

Paldies ķīmijas skolotājai Sarmītei Allikai par palīdzību, atbalstu un iedrošināšanu pētījuma veikšanas laikā.

Luīze Marija Kondriča, 11.b klase