Lepojamies!

Automātisks melnraksts

 

 

 

 

Valmieras pilsētas un novadu izglītojamo ķīmijas olimpiādes 2.posmā laureātu vidū arī viesturieši!

 

1.vieta

Mārtiņam Lūsim (10.b)

 

Atzinība

Līgai Balodei (11.b)

Nikam Lūsim (9.b)

 

 

Vēlam veiksmi Mārtiņam Lūsim, pārstāvot skolu olimpiādes 3.posmā!

 

 

 

 

 

 

No kreisās: Niks Lūsis, Līga Balode, Mārtiņš Lūsis