PIEKTDIENA, 2019.gada 13.decembris

Stundu izmaiņas

PIEKTDIENA, 2019.gada 13.decembris

Stundās nav: A.Kārkliņa, M.Tiltiņa, I.Upīte, A.Eiklone, K.Tomsons, S.Švalbe, S.Balode, M.Gavare (no 3.st.), I.Zvirbule (1.-3.st.)

 

Valmieras Viestura vidusskolas ēka
Klase St. Stunda Kab. Piezīmes E-klasē Skolotāji, uz kuriem attiecas izmaiņas
3.a 3. Matemātika 235.   A I.Jurka
4.   pusdienas    A.Gartmane
5. Latviešu valoda 235.   A  V.Zariņa
6. Angļu valoda 235. Stunda visai klasei kopā A D.Cinīte
7. Mājturība un tehnoloģijas 235.    A  I.Baranova
5.b 2. Sociālās zinības 139.   A I.Kraukle
4. Angļu valoda 139. Angļu valodas st.viai klasei kopā;

Informātika pie K.Tomsona atcelta

A I.Liepiņa
5.c 1. Sociālās zinības 139. Sociālo zinību stunda pārcelta uz 2.st.  
2.. Sociālās zinības 139. Sociālo zinību stunda pārcelta no 1.st.;

Angļu valodas st. pārcelta uz 4.st.

A I.Kraukle
3. Matemātika 139 Dabaszinību st.atcelta; Matemātikas st.pārcelta no 4.st. -> I.Kraukle
4. Angļu valoda 138. Matemātikas st. pārcelta uz 3.st. -> V.Šmite
6.a 3. Informātika

(Av_2)

biblio Stunda K.Tomsona grupai pie L.Vikses A L.Vikse
4. Latviešu valoda 231. Dabaszinību stunda atcelta;

LV stunda pārcelta no 5.st.

-> L.Vikse
5. Klases stunda 231. Latviešu valodas st.pārcellta uz 4.st. P L.Vikse
8. Angļu valoda_2 339. Stunda S.Švalbes grupai atcelta    
6.b 3. Latviešu valoda 331. Stunda atcelta    
5. Klases stunda 331. Dabas zinību stunda atcelta P V.Šmite
6.c 1. Informātika

(Av_2)

Biblio Stunda pie K.Tomsona atcelta    
2. Literatūra 140.   P S.Kārkliņa
5. Krievu valoda 140. Latviešu valodas st.atcelta P. I.Mēduma-Bāliņa
Valmieras Vakara (maiņu) vidusskolas ēka
Klase St. Stunda Kab. Piezīmes E-klasē Skolotāji, uz kuriem attiecas izmaiņas
7.b 1. Angļu valoda 315. Stunda visai klasei kopā A I.Barce
5. Sports Latviešu valodas st.atcelta; sporta st. pārcelta no 7.st.   I.Rams
7. Sports Sporta st. pārcelta uz 5.st.   I.Rams
8.b 4. Latviešu valoda 7. Stunda atcelta    
9.a 2. Angļu valoda_2 314. Papildu angļu valodas st. I.Barces grupai;

Bioloģijas st.pārcelta uz 3.st.

P I.Barce
3. Bioloģija 314 St.pārcelta no 2.st.   I.Verovkina
9.b 8. Latviešu valoda Stunda atcelta  
9. Latviešu valoda Stunda atcelta  
10.a 1. Ķīmija 8. Stunda pārcelta uz 2.st. -> S.Allika
2. Ķīmija 8. Stunda pārcelta no 1.st. -> S.Allika
10.b 8. Informātika_2 10. Stunda K.Tomsona grupai atcelta  
9. Informātika_2 10. Stunda K.Tomsona grupai atcelta  
11.b 3. Latvijas un pasaules vēsture 17. Stunda atcelta  
7. Informātika_2 10. Stunda K.Tomsona grupai atcelta  
12.a 5. Angļu valoda_2 20. Latvijas un pasaules vēstures stunda atcelta;

Angļu valodas stunda Dz.Gravas grupai

P Dz.Grava
6. Latvijas un pasaules vēsture 20. Latvijas un pasaules vēstures stunda atcelta  
12.b 8. Latvijas un pasaules vēsture 0. Stunda atcelta  
9. Latvijas un pasaules vēsture 0. Stunda atcelta  
12.c 3. Latvijas un pasaules vēsture 1. Stunda atcelta  
4. Matemātika 1. Latvijas un pasaules vēstures stunda atcelta P I.Segliņa