PIEKTDIENA, 2019.gada 13.decembris

Stundu izmaiņas

PIEKTDIENA, 2019.gada 13.decembris

Stundās nav: A.Kārkliņa, M.Tiltiņa, I.Upīte, A.Eiklone, K.Tomsons, S.Švalbe, S.Balode, M.Gavare (no 3.st.), I.Zvirbule (1.-3.st.)

 

Valmieras Viestura vidusskolas ēka
KlaseSt.StundaKab.PiezīmesE-klasēSkolotāji, uz kuriem attiecas izmaiņas
3.a3.Matemātika235. AI.Jurka
4. pusdienas  A.Gartmane
5.Latviešu valoda235. A V.Zariņa
6.Angļu valoda235.Stunda visai klasei kopāAD.Cinīte
7.Mājturība un tehnoloģijas235.  A I.Baranova
5.b2.Sociālās zinības139. AI.Kraukle
4.Angļu valoda139.Angļu valodas st.viai klasei kopā;

Informātika pie K.Tomsona atcelta

AI.Liepiņa
5.c1.Sociālās zinības139.Sociālo zinību stunda pārcelta uz 2.st. 
2..Sociālās zinības139.Sociālo zinību stunda pārcelta no 1.st.;

Angļu valodas st. pārcelta uz 4.st.

AI.Kraukle
3.Matemātika139Dabaszinību st.atcelta; Matemātikas st.pārcelta no 4.st.->I.Kraukle
4.Angļu valoda138.Matemātikas st. pārcelta uz 3.st.->V.Šmite
6.a3.Informātika

(Av_2)

biblioStunda K.Tomsona grupai pie L.ViksesAL.Vikse
4.Latviešu valoda231.Dabaszinību stunda atcelta;

LV stunda pārcelta no 5.st.

->L.Vikse
5.Klases stunda231.Latviešu valodas st.pārcellta uz 4.st.PL.Vikse
8.Angļu valoda_2339.Stunda S.Švalbes grupai atcelta  
6.b3.Latviešu valoda331.Stunda atcelta  
5.Klases stunda331.Dabas zinību stunda atceltaPV.Šmite
6.c1.Informātika

(Av_2)

BiblioStunda pie K.Tomsona atcelta  
2.Literatūra140. PS.Kārkliņa
5.Krievu valoda140.Latviešu valodas st.atceltaP.I.Mēduma-Bāliņa
Valmieras Vakara (maiņu) vidusskolas ēka
KlaseSt.StundaKab.PiezīmesE-klasēSkolotāji, uz kuriem attiecas izmaiņas
7.b1.Angļu valoda315.Stunda visai klasei kopāAI.Barce
5.SportsLatviešu valodas st.atcelta; sporta st. pārcelta no 7.st. I.Rams
7.SportsSporta st. pārcelta uz 5.st. I.Rams
8.b4.Latviešu valoda7.Stunda atcelta  
9.a2.Angļu valoda_2314.Papildu angļu valodas st. I.Barces grupai;

Bioloģijas st.pārcelta uz 3.st.

PI.Barce
3.Bioloģija314St.pārcelta no 2.st. I.Verovkina
9.b8.Latviešu valodaStunda atcelta 
9.Latviešu valodaStunda atcelta 
10.a1.Ķīmija8.Stunda pārcelta uz 2.st.->S.Allika
2.Ķīmija8.Stunda pārcelta no 1.st.->S.Allika
10.b8.Informātika_210.Stunda K.Tomsona grupai atcelta 
9.Informātika_210.Stunda K.Tomsona grupai atcelta 
11.b3.Latvijas un pasaules vēsture17.Stunda atcelta 
7.Informātika_210.Stunda K.Tomsona grupai atcelta 
12.a5.Angļu valoda_220.Latvijas un pasaules vēstures stunda atcelta;

Angļu valodas stunda Dz.Gravas grupai

PDz.Grava
6.Latvijas un pasaules vēsture20.Latvijas un pasaules vēstures stunda atcelta 
12.b8.Latvijas un pasaules vēsture0.Stunda atcelta 
9.Latvijas un pasaules vēsture0.Stunda atcelta 
12.c3.Latvijas un pasaules vēsture1.Stunda atcelta 
4.Matemātika1.Latvijas un pasaules vēstures stunda atceltaPI.Segliņa