ceturtdiena, 2022. gada 20. oktobris

ceturtdiena, 2022. gada 20. oktobris

Stundās nav: I.Tuņķele. I.Grāvīte, G.Grīva, A.Kārkliņa, I.Miglava, S.Priede (no 3.st), D. Cinīte (no 3.st), V.Šmite (no 7.st.), Z.Larinova

STUNDU IZMAIŅAS

KlaseSt.StundaKab.PiezīmesE-klasēSkolotāji, uz kuriem attiecas izmaiņas
1.b3.-4.Latviešu valoda138.A.Niedrīte
1.c4.Angļu valoda337.stunda abām grupām kopāA+A.Rastene
2.b3.-6.Klase ārpus skolasS.Priede, D.Cinīte, Z.Larinova, A.Niedrīte, A.Gartmane, I.Liepiņa
3.a1.Matemātika336.AB.Sakne-Klovāne
3.Latviešu valoda336.AB.Sakne-Klovāne
5.Vizuālā māksla336.AB.Sakne-Klovāne
4.a1.Teātra mākslaTeātra mākslas stunda pārcelta uz 17.10.2022.V.Fleminga
4.b3.Klases stunda232.Angļu valoda_1.grupai stunda atceltaG.Dance
5.a1.Klases stunda113.Dabaszinību stunda pārcelta uz 14.10.2022.PL.Trauliņa
5.Angļu valoda232.stunda abām grupām kopāA+D.Trēziņš
6.Krievu valoda401.Pašvadīts mācību process-mājās (skatīt uzdoto e-klasē)(I.Tuņķele)
6.a2.Dabaszinības 237.Matemātikas stunda atceltaPS.Balode
5.Latviešu valoda237.Matemātikas stunda atceltaI.Baranova
6.b1.Krievu valoda401.Krievu valodas stunda abām grupām kopāA+I.Mēduma-Bāliņa
3.Mūzika237.Matemātikas stunda atceltaI. Jansone
4.Sociālās zinības un vēsture237.Matemātikas stunda atceltaE. Vilne
6.c1.-7.Klase ārpus skolas
7.a5.Datorika202.Stunda abām grupām kopāA+Z.Neimane
6.Datorika202.Stunda abām grupām kopāA+Z.Neimane
7.Krievu valoda_1.grupa401.Krievu valodas stunda 1.grupai atcelta
8.a7.Angļu valoda_1.grupaPašvadīts mācību processA.Rastene
8.b4.Klases stunda110.Latvijas un pasaules vēstures stunda atceltaD. Stalšāne
8.c8.Krievu valoda401.Krievu valodas stunda abām grupām kopāA+I.Mēduma-Bāliņa
9.a2.Vizuālā māksla110.Latvijas un pasaules vēstures stunda atceltaĪ.Ozola
9.b1.Angļu valoda010.Stunda abām grupām kopāA+V.Šmite
7.Angļu valoda_1.grupa010.Stunda pārcelta uz 1.stundas laikuV.Šmite
10.a6. (no plkst.13.00)Karjeras tiešsaistes pasākums “Kādas superspējas veidos manu nākotni?”109.D.Stalšāne
10.b4.Matemātika113.Kīmijas stunda pārcelta uz 04.11.2022., matemātika pārcelta no piektdienas, 21.10.2022.P*G.Līrmane, S.Allika
6. (no plkst.13.00)Karjeras tiešsaistes pasākums “Kādas superspējas veidos manu nākotni?”210.J.Čeksters
11.a1.Sociālās zinības un vēsture110.Sociālo zinību un vēstures stunda atcelta
6. (no plkst.13.00)Karjeras tiešsaistes pasākums “Kādas superspējas veidos manu nākotni?”203.A.Jākobsons
7Dizains un tehnoloģijas201./202.Stunda abām grupām kopāA+Z.Neimane
11.b3.Krievu valoda_1.grupa401.pašvadīts mācību process(I.Tuņķele)
6.Karjeras tiešsaistes pasākums “Kādas superspējas veidos manu nākotni?”205.M.Goba
8.-9.Programmēšana202.Pašvadīts mācību process(G.Grīva)
12.a4.Krievu valoda_2.grupa401.Pašvadīts mācību process(I.Tuņķele)
5.Sports un veselībaA+M.Goba, A.Jākobsons
6. (no plkst.13.00)Karjeras tiešsaistes pasākums “Kādas superspējas veidos manu nākotni?”113.S.Allika
9.Angļu valodaPašvadīts mācību processI. Glužģe
12.b4.Krievu valoda_2.grupa401.Pašvadīts mācību process(I.Tuņķele)
5.Sports un veselībaA+M.Goba, A.Jākobsons
6. (no plkst.13.00)Karjeras tiešsaistes pasākums “Kādas superspējas veidos manu nākotni?”010.I.Glužģe