Mēs, Viestura vidusskolas skolotājas Ina Grāvīte, Ina Tuņķele, Gita Grīva un Agija Kārkliņa, devāmies uz Splitu Horvātijā, lai papildinātu angļu valodas zināšanas un prasmes projekta “Valmieras Viestura vidusskolas pedagogu profesionālo kompetenču pilnveide pandēmijas ietekmes mazināšanai” ID 22022-1-LV01-KA122_SCH-00007487 ietvaros. Apgūstot kursu “Intensive English language course for teachers and school staff”, iepazināmies ar dažādām mācību metodēm valodas apguvē, uzlabojām angļu valodas zināšanas un prasmes, iepazinām kolēģus no citām Eiropas Savienības valstīm – Portugāles, Francijas, Reinjonas, arī no Latvijas.

Apmācības vadīja divi lieliski pasniedzēji Ana Mladina Puljak un Dario Čaljkušič. Pasniedzējas Anas vadībā  apguvām angļu valodas gramatikas tēmas (Present tenses, Future tenses, Past tenses), teksta lasīšanu (Reading Comprehension), īso sarunu veidošanu un komunikāciju angļu valodā (Making Small Talk and Conversational Competences), formālu un neformālu e-pasta vēstuļu rakstīšanu (Formal/Informal E-mail Writing), diskusiju prasmes, viedokļa paušanu (Learn Agree/Disagree Conversational Topics), trenējām klausīšanās prasmes (Listening for better understanding).  Savukārt atraktīvais Dario iesaistīja mūs dažādās radošās mācību aktivitātēs – prāta aktivizēšanas spēles (Brain Gym), stāstu stāstīšana, radošā rakstīšana, lomu spēles, klausītā teksta izpratne (Storytelling, Creative Writing, Active Learning through Games & Activities).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekta ietvaros bija paredzēts arī Horvātijas kultūrvēsturisko vietu un objektu apmeklējums. Gida pavadībā izstaigājām Splitas vecpilsētu, devāmies uz seno pilsētu Trogīru, redzējām Solonas romiešu amfiteātri, baudījām dabas krāšņumu Brač salā un Krkas nacionālajā parkā.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cieši sadarbojoties ar projekta dalībniekiem, mācību laikā guvām ieskatu par citu valstu izglītības darbinieku ikdienu. Saskatījām kopīgos izaicinājumus – kā motivēt skolēnus mācīties, kā pilnveidot mācību metodes, lai aktīvi iesaistītu skolēnus mācību darbā un jēgpilni izmantotu tehnoloģijas. Sarunās uzzinājām arī atšķirīgo dažādu valstu izglītības sistēmās.

Mūsu atziņas:

  1. Angļu valodas pilnveide sniedza pārliecību par spēju komunicēt un veidot sadarbību ar citu valstu kolēģiem. Valodas prasmju nostiprināšanai valodas zināšanas aktīvi jāizmanto ikdienā, lai nezaudētu apgūto.
  2. Projekts sniedz iespēju iepazīt dažādu valstu kultūru.
  3. Iepazītie projekta dalībnieki var kļūt par turpmāko sadarbības projektu partneriem.

Paldies par šo iespēju Erasmus+ un projekta koordinatorei mūsu skolā Ivetai Glužģei un par atbalstu skolas administrācijai, Valmieras novada pašvaldībai!

Projekta mobilitātes dalībnieces – Agija Kārkliņa, Ina Grāvīte, Ina Tuņķele un Gita Grīva