Mūsu ceļš ir LATVIJA, kur pirmo soli minuši mūsu vecvectēvi, pasakot – būs būt brīvai un neatkarīgai Latvijai, un dodot mums virzienu, kurp doties.
Lai arī ceļš met līkumus pa labi un pa kreisi, mēs nedrīkstam zaudēt šo doto virzienu – BRĪVĪBA un NEATKARĪBA.
Katru dienu stiprināsim savu apziņa un pārliecība, lai saprastu, ka paši esam šī ceļa gājēji un paši veidojam mūsu Latviju. Cik labi un stipri būsim mēs, tik laba un stipra būs mūsu Latvija.
Būsim stipri savā pārliecībā par mūsu Latviju, sapņosim par to un darīsim to labāku katru dienu!
Savā sirdī dienu no dienas iedegsim to gaismu, ko izstaro trīs zvaigznes Latvijas debesīs – Latvijas mīlestība, tauta un brīvība.