Koncerts Latvijai

17. novembrī pēc vairāku gadu pārtraukuma atkal varējām tikties kopīgos Latvijas svētku koncertos Viesturskolas zālē. Pašiem jaunākajiem kocerta dalībniekiem – 3. un 4. klašu koristiem un muzikālo priekšnesumu izpildītājiem – šis bija pavisam satraucošs brīdis, jo viņiem šī bija pirmā uzstāšanās tik plašas publikas priekšā.

Ar fragmentiem no A. Čaka poēmas “Mūžības skartie” Latvijas neatkarības cīņās veda 10.a klases skolēni, bet skolas kori un ansambļi izveda skatītājus pa dažādiem latviešu dziesmu žanriem, no “Četriem baltiem krekliem”. līdz pat Valmieras himnai.

Tāds ceļš uz mājām šogad Viesturskolā. Paldies ceļa (un koncerta) organizētājiem un arī tā vadītājiem Gustavam Gračevam, Annijai Bauģei, Martai Šaicānei un Mikusam Grīnbergam!