TREŠDIENA, 2020.gada 08.janvāris

Stundu izmaiņas

TREŠDIENA, 2020.gada 08.janvāris

Stundās nav: Dz.Grava, S.Kārkliņa (no 5.st), I.Lancmane (no 5.st.), G.Kalvīte

Valmieras Viestura vidusskolas ēka
KlaseSt.StundaKab.PiezīmesE-klasēSkolotāji, uz kuriem attiecas izmaiņas
3.a3.Matemātika 235.Vizuālā māksla atcelta,

Matemātikas st.pārcelta no 7.st.

–>A.Kārkliņa
7.Matemātika235.Stunda pārcelta uz 3.st. A.Kārkliņa
4.b5.Sports34.vingrLatviešu valodas st.pārcelta uz ceturtdienu (09.01.2020.)–>*PV.Beķeris

G.Gaile

7.Latviešu valoda (Fakultatīvs)332.Fakultatīvā nodarbība pārcelta uz ceturtdienu (09.01.2020.) G.Gaile
4.c4.Sports34.vingrDabaszinību stunda pārcelta uz ceturtdienu (09.01.2020.) I.Rams

I.Krieviņa

5.b7.Matemātika139.Latviešu valodas st.atcelta; Matemātikas st.pārcelta no piektdienas (10.01.2020.)–>*PI.Kraukle
8.Literatūra139.Stunda atcelta  
6.a4.Mājturība un tehnoloģijas

(meitenes)

231. AD.Stalšāne
5.Mājturība un tehnoloģijas

(meitenes)

231. AD.Stalšāne
6.c8.Literatūra331.Stunda atcelta  
Valmieras Vakara (maiņu) vidusskolas ēka
KlaseSt.StundaKab.PiezīmesE-klasēSkolotāji, uz kuriem attiecas izmaiņas
5.a4.Literatūra18.Stundu secības maiņa L.Vikse
5.Latviešu valoda18.Stundu secības maiņa L.Vikse
7.b7.Mājturība un tehnoloģijas

(meitenes)

14.Stunda atcelta  
8.Mājturība un tehnoloģijas

(meitenes)

14.Stunda atcelta  
8.c5.Literatūra5. A 
9.b3.Latviešu valoda312.Literatūras st.pārcelta uz piektdienu 10.01.2020. A.Eiklone
8.Angļu valoda_2312.Stunda Dz.Gravas grupai atcelta  
11.b5.Latviešu valoda17. AA.Upīte
12.a5.Angļu valoda_220.Stunda Dz.Gravas grupai pie L.KrauklesAL.Kraukle
6.Angļu valoda_220.Stunda Dz.Gravas grupai pie L.KrauklesAL.Kraukle
12.b3.Angļu valoda_2213.Stunda Dz.Gravas grupai pie L.KrauklesAL.Kraukle
4.Angļu valoda_27.Stunda Dz.Gravas grupai pie L.KrauklesAL.Kraukle