TREŠDIENA, 2020.gada 08.janvāris

Stundu izmaiņas

TREŠDIENA, 2020.gada 08.janvāris

Stundās nav: Dz.Grava, S.Kārkliņa (no 5.st), I.Lancmane (no 5.st.), G.Kalvīte

Valmieras Viestura vidusskolas ēka
Klase St. Stunda Kab. Piezīmes E-klasē Skolotāji, uz kuriem attiecas izmaiņas
3.a 3. Matemātika 235. Vizuālā māksla atcelta,

Matemātikas st.pārcelta no 7.st.

–> A.Kārkliņa
7. Matemātika 235. Stunda pārcelta uz 3.st.   A.Kārkliņa
4.b 5. Sports 34.vingr Latviešu valodas st.pārcelta uz ceturtdienu (09.01.2020.) –>*P V.Beķeris

G.Gaile

7. Latviešu valoda (Fakultatīvs) 332. Fakultatīvā nodarbība pārcelta uz ceturtdienu (09.01.2020.)   G.Gaile
4.c 4. Sports 34.vingr Dabaszinību stunda pārcelta uz ceturtdienu (09.01.2020.)   I.Rams

I.Krieviņa

5.b 7. Matemātika 139. Latviešu valodas st.atcelta; Matemātikas st.pārcelta no piektdienas (10.01.2020.) –>*P I.Kraukle
8. Literatūra 139. Stunda atcelta    
6.a 4. Mājturība un tehnoloģijas

(meitenes)

231.   A D.Stalšāne
5. Mājturība un tehnoloģijas

(meitenes)

231.   A D.Stalšāne
6.c 8. Literatūra 331. Stunda atcelta    
Valmieras Vakara (maiņu) vidusskolas ēka
Klase St. Stunda Kab. Piezīmes E-klasē Skolotāji, uz kuriem attiecas izmaiņas
5.a 4. Literatūra 18. Stundu secības maiņa   L.Vikse
5. Latviešu valoda 18. Stundu secības maiņa   L.Vikse
7.b 7. Mājturība un tehnoloģijas

(meitenes)

14. Stunda atcelta    
8. Mājturība un tehnoloģijas

(meitenes)

14. Stunda atcelta    
8.c 5. Literatūra 5.   A  
9.b 3. Latviešu valoda 312. Literatūras st.pārcelta uz piektdienu 10.01.2020.   A.Eiklone
8. Angļu valoda_2 312. Stunda Dz.Gravas grupai atcelta    
11.b 5. Latviešu valoda 17.   A A.Upīte
12.a 5. Angļu valoda_2 20. Stunda Dz.Gravas grupai pie L.Kraukles A L.Kraukle
6. Angļu valoda_2 20. Stunda Dz.Gravas grupai pie L.Kraukles A L.Kraukle
12.b 3. Angļu valoda_2 213. Stunda Dz.Gravas grupai pie L.Kraukles A L.Kraukle
4. Angļu valoda_2 7. Stunda Dz.Gravas grupai pie L.Kraukles A L.Kraukle