Radošo aktivitāšu “Virpulis”

22.martā Valmieras sākumskolā norisinājās Valmieras novada pašvaldības dibināto izglītības iestāžu 2.klašu radošo aktivitāšu “Virpulis”. Šāds pasākums notika otro reizi.

Radošajās aktivitātēs piedalījās skolēni, kuri ir sevi pierādījuši ar augstiem sasniegumiem skolu mācību olimpiādēs.

Katras pilsētas skolas skolotāji bija sagatavojuši darbošanos mācību priekšmetu stacijās. Dizaina un tehnoloģiju stacijā varēja darboties ar 3D pildspalvu, mūzikas stacijā neparastā veidā bērni mūzikas pavadījumā sita ritmu, robotikas stacijā varēja programmēt robotiņus, dabas zinību stacijā pētīja dažādas zīmes, bet latviešu valodas stacijā loto spēles veidā pārbaudīja savas zināšanas dzimtajā valodā.

Valmieras Viestura vidusskolu pārstāvēja Beāte Upeniece, Gustavs Strazdiņš, Jānis Klīdzējs un skolotāja Vineta Zariņa.

Kopīgā darbošanās bija interesanta un prieka pilna. Bērni viens ar otru varēja iepazīties, pierādīt savu pastāvību, darboties nedaudz citādāk kā ierasts stundās.

Paldies Valmieras sākumskolai par jauko uzņemšanu un draudzību!

Vineta Zariņa, 2.a klases audzinātāja