10. klašu skolēnu un vecāku kopsapulce

31. augustā plkst. 15.00 Lielajā zālē 10. klašu skolēnu un vecāku kopsapulce.

 

Informācija par dienesta viesnīcu:

ar audzēkņiem un viņu vecākiem/aizbildņiem tikšanās notiks š.g. 31. augustā (audzēkņu  uzņemšana dienesta viesnīcā, līgumu slēgšana u.c. jautājumi).

Kopējā informatīvā tikšanās par sadzīves jautājumiem dienesta viesnīcā:
Ausekļa ielā 25B – plkst.17.00,
Jāņa Enkmaņa ielā 14 – plkst.18.30.
Uz tikšanos!