pirmdiena, 2023.gada 13.novembris (papildināts)

pirmdiena, 2023.gada 13.novembris (papildināts)

Stundās nav: I.Zūle-Kaibe, A.Zaļaiskalne, G.Verovkins, L.Trauliņa, G.Dance, V.Šulte

STUNDU IZMAIŅAS

KlaseSt.StundaKab.PiezīmesE-klasēSkolotāji, uz kuriem attiecas izmaiņas
2.a2.Latviešu valoda138.AG.Baltā
2.b1.Latviešu valoda138.AD.Jaunbērziņa
3.Latviešu valoda138.AA.Bērziņa
4.Matemātika138.AD.Jaunbērziņa
5.Dabaszinības138.AD.Jaunbērziņa
6.Pagarinātā grupa138.AD.Jaunbērziņa
5.c4.-5.Dizains un Tehnoloģijas114.Dizains un Tehnoloģijas stundas notiek abām grupām kopāA+G.Kalvīte
6.a1.Dizains un Tehnoloģijas_2.grupaDizains un Tehnoloģijas_2.grupai pie skolotāja G.Verovkina stunda atcelta
6.b3.Dabaszinības113.AL.Drande
7.cPusdienas pēc 5.stundas
6.-7.Dizains un Tehnoloģijas_2.grupaDizains un Tehnoloģijas_2.grupai pie skolotāja G.Verovkina stundas atceltas
6.-7.InženierzinībasInženierzinības stunda
8.a2.Tematiskā klases stunda_Dizains un Tehnoloģijas 2.grupai404.Dizains un Tehnoloģijas_2.grupai pie skolotāja G.Verovkina stunda atceltaAI.Upīte
3.Tematiskā klases stunda_Dizains un Tehnoloģijas 2.grupai404.Dizains un Tehnoloģijas_2.grupai pie skolotāja G.Verovkina stunda atceltaAI.Upīte
5.Matemātika_2.grupai205.AI.Upīte
6.Matemātika_2.grupai205.AI.Upīte
8.b5.Matemātika_2.grupai205.AI.Upīte
6.Matemātika_2.grupai205.AI.Upīte
8.c0.Krievu valoda_2.grupai404.Krievu valoda_2.grupai nenotiek, Krievu valoda_2.grupai pārcelta uz 7.stundu->I.Daugaviete-Kravale
1.-2.Ķīmija204.Ķīmijas stundas nenotiek
3.Fizika211.KontroldarbsAU.Ābeltiņš
5.Matemātika_2.grupai205.AI.Upīte
6.Matemātika_2.grupai205.AI.Upīte
7.Krievu valoda211.Krievu valodas stunda notiek 2., 3.grupai kopāA+I.Daugaviete-Kravale
11.b1.Fizika IFizikas stunda atcelta
12.b2.Sociālās zinātnes II110.Fizikas stunda atcelta, Sociālās zinātnes II stunda pārcelta no piektdienas 17.11.2023.P*I.Grāvīte
4.Fizika IFizikas stunda atcelta