trešdiena, 2023.gada 15.novembris (papildināts)

trešdiena, 2023.gada 15.novembris (papildināts)

Stundās nav: S.Krumholce, I.Rams, I.Jansone (4.-9.st.), I.Aizupiete (4.-9.st.), G.Verovkins, I.Grāvīte, L.Trauliņa, V.Šulte, G.Dance, A.Upīte-Markuse (no 4.st.), E.Švēde

Vidusskolas jauktais koris ārpusskolas pasākumā (no 4.stundas)

STUNDU IZMAIŅAS

KlaseSt.StundaKab.PiezīmesE-klasēSkolotāji, uz kuriem attiecas izmaiņas
1.b4.Matemātika332.Mūzikas stunda nenotiekPG.Gaile
2.a3.Matemātika133.Sports un veselība nenotiekPG.Baltā
2.b4.Latviešu valoda138.Sports un veselība nenotiekPA.Zaļaiskalne
2.c1.Sports un veselībaAM.Goba
3.a0.Koris112.Kora stunda pārcelta no 6.stundas->I.Aizupiete
6.KorisKora stunda pārcelta uz 0.stundu
3.b0.Koris112.Kora stunda pārcelta no 6.stundas->I.Aizupiete
6.KorisKora stunda pārcelta uz 0.stundu
3.c0.Koris112.Kora stunda pārcelta no 6.stundas->I.Aizupiete
6.KorisKora stunda pārcelta uz 0.stundu
4.a0.Koris112.Kora stunda pārcelta no 6.stundas->I.Aizupiete
6.KorisKora stunda pārcelta uz 0.stundu
4.b0.Koris112.Kora stunda pārcelta no 6.stundas->I.Aizupiete
2.Latviešu valoda110.Stundu secības maiņa->I.Baranova
4.Sports un veselībaStundu secības maiņa->M.Goba
6.KorisKora stunda pārcelta uz 0.stundu
4.c0.Koris112.Kora stunda pārcelta no 6.stundas->I.Aizupiete
5.Mūzika112.Mūzikas stunda nenotiekI.Aizupiete
6.KorisKora stunda pārcelta uz 0.stundu
5.a5.Matemātika113.Sports un veselība nenotiek, Matemātikas stunda pārcelta no 6.stundas->A.Kārkliņa
6.MatemātikaMatemātikas stunda pārcelta uz 5.stunduA.Kārkliņa
5.b1.Dabaszinības113.Dabaszinības stunda atcelta
5.c4.Tematiskā klases stunda205.Mūzikas stunda nenotiekPI.Upīte
6.a4.Latviešu valoda139.Dabaszinības stunda nenotiek, Latviešu valodas stunda pārcelta no 6.stundas->I.Baranova
6.Latviešu valoda139.Latviešu valodas stunda pārcelta uz 4.stundu
6.c4.Sports un veselībaAZ.Larinova
7.a6.-7.Datorika_1.grupai201.Datorika_1.grupai nenotiek
7.c2.Matemātika301.Matemātikas stunda pārcelta no piektdienas 17.11.2023P*I.Kraukle
4.-5.Datorika_1.grupai201.AG.Grīva
8.a1.Matemātika_2.grupai304.Matemātika_2.grupai stunda pie sk.V.Šultes atcelta
7.Sports un veselībaSports un veselības stunda nenotiek
8.b1.Matemātika_2.grupai304.Matemātika_2.grupai stunda pie sk.V.Šultes atcelta
2.Sociālās zinības113.Ķīmijas stunda nenotiek, Sociālās zinības stunda pārcelta no 17.11.2023.P*
3.Sports un veselībaĶīmijas stunda nenotiek, Sports un veselības stunda pārcelta no piektdienas 17.11.2023.P*A.Jākobsons
8.c1.Matemātika_2.grupai304.Matemātika_2.grupai stunda pie sk.V.Šultes atcelta
2.Biolioģija204.Sports un veselība stunda nenotiek, Bioloģijas stunda pārcelta no ceturtdienas 16.11.2023.P*M.Liepiņa
3.Datorika_2.grupai201.AG.Grīva
9.a3.Ģeogrāfija109.Fizikas stunda nenotiek, Ģeogrāfijas stunda pārcelta no 7.stundas->S.Balode
5.ĶīmijaĶīmijas stunda nenotiek
6.ĶīmijaĶīmijas stunda nenotiek
7.ĢeogrāfijaĢeogrāfijas stunda pārcelta uz 3.stundu->S.Balode
9.b3.Literatūra110.Sociālās zinības stunda nenotiek, Literatūras stunda pārcelta no 6.stundas->I.Lancmane
6.Klases stunda104.Literatūras stunda pārcelta uz 3.stunduPU.Jansons
7.-8.Latvijas un pasaules vēstureLatvijas un pasaules vēstures stundas nenotiek
9.c1.Latvijas un pasaules vēstureLatvijas un pasaules vēstures stundas nenotiek
2.FizikaFizikas stunda nenotiek
3.Klases stunda113.Sports un veselības stunda nenotiekPU.Jansons
5.Krievu valoda_2.grupai401.Latvijas un pasaules vēstures stundas nenotiek, Krievu valoda_2.grupai stunda pārcelta no 8.stundas->I.Tuņķele
8.Krievu valoda_2.grupaiKrievu valoda_2.grupai stunda pārcelta uz 5.stundu
10.a7.-8.PsiholoģijaPsiholoģijas stundas nenotiek
10.b1.Klases stundaKlases stunda nenotiek, notika 14.11.2023.I.Rams
2.Latviešu valoda ILatviešu valoda I nenotiek, notika 14.11.2023.A.Lozda
4.Bioloģija110.Vēsture un sociālās zinātnes I stunda nenotiek, Bioloģijas stunda pārcelta no piektdienas 17.11.2023.P*S.Allika
7.-8.PsiholoģijaPsiholoģijas stundas atceltas
11.b2.Dizains un Tehnoloģijas I_1.grupai201.AG.Grīva
6.Sports un veselībaSports un veselība stunda notiek abām grupām kopāAA.Jākobsons
12.b1.Bioloģija II205.Bioloģija II stunda pārcelta uz 6.stunduS.Allika
6.Bioloģija II110.Sociālās zinātnes II stunda nenotiek, Bioloģija II stunda pārcelta no 1.stundas->S.Allika
7.Sports un veselība_2.grupaAZ.Larinova
5.-6.Olimpiāde303.Fizikas olimpiāde 9.klasēmAL.Drande