PIEKTDIENA, 2020.gada 31.janvāris

PIEKTDIENA, 2020.gada 31.janvāris

Stundās nav: G.Līrmane, G.Grīva, Ī.Ozola, G.Kalvīte, I.Kraukle (no 3.st.)

5.-12.kl skolas skatuves runas konkurss – 2.-4.st. – 305. aktu zāle. (I.Lancmane, A.Lozda)

Valmieras čempionāts ātrspēlē 64 lauciņu dambretē (U13 – U16) – no 15.00 – 211.kab

1.b klase – pagarinātā grupa pie A.Niedrītes no 5.st.

Stundu izmaiņas

Klase St. Stunda Kab. Piezīmes E-klasē Skolotāji, uz kuriem attiecas izmaiņas
5.a 3. Mājturība un tehnoloģijas

(meitenes)

114.   A D.Stalšāne
4. Mājturība un tehnoloģijas

(meitenes)

114.   A D.Stalšāne
5. Vizuālā māksla 014.   A G.Dance
5.b 5. Mājturība un tehnoloģijas

(meitenes)

114.   A D.Stalšāne
6. Mājturība un tehnoloģijas

(meitenes)

114.   A D.Stalšāne
5.c 5. Angļu valoda 301. Matemātikas st. pārcelta uz 29.01.2020. àP* V.Šmite
6. Sociālās zinības 301. Matemātikas st. pārcelta uz 29.01.2020.;

Sociālo zinību stunda pārcelta no 27.01.2020.

àP* A.Kārkliņa
6.a 4. Matemātika 301.   A I.Ābeltiņa
6.b 4. Matemātika 301.   A I.Ābeltiņa
7. Informātika

(info_1)

202. Stunda atcelta    
6.c 1. Mājturība un tehnoloģijas

(meitenes)

114. Mājturības un tehnoloģiju stunda meitenēm atcelta    
2. Mājturība un tehnoloģijas

(meitenes)

114. Mājturības un tehnoloģiju stunda meitenēm atcelta    
4. Matemātika 301.   A I.Ābeltiņa
7.a 1. Matemātika

(G.Līrmane)

303. Matemātikas st. G.Līrmanes grupai pie I.Segliņas A I.Segliņa
6. Vizuālā māksla 014. Stunda atcelta    
7.b 1. Matemātika

(G.Līrmane)

303. Matemātikas st. G.Līrmanes grupai pie I.Segliņas A I.Segliņa
4. Literatūra 014. Vizuālās mākslas st. atcelta P A.Upīte
8.a 2. Klases stunda 109.  Latviešu valodas st.pārcelta uz citu laiku. P I.Upīte
3. Latviešu valoda 210.  Latviešu valodas stunda pārcelta uz citu laiku;
Vizuālās mākslas st.atcelta
A M.Tiltiņa
8.c 1. Angļu valoda Stunda pārcelta uz 28.01.2020.    
9.b 3. Matemātika 301.   A I.Lazdiņa
10.a 2. Matemātika 210.   A I.Segliņa
10.b 1. Informātika

(G.Grīva)

202. Stunda G.Grīvas grupai atcelta    
2. Informātika

(G.Grīva)

202. Stunda G.Grīvas grupai atcelta    
11.b 3. Informātika

(G.Grīva

202.   A S.Sietiņsons
12.a 4. Latviešu valoda 109. Patstāvīgais darbs