PIEKTDIENA, 2020.gada 31.janvāris

PIEKTDIENA, 2020.gada 31.janvāris

Stundās nav: G.Līrmane, G.Grīva, Ī.Ozola, G.Kalvīte, I.Kraukle (no 3.st.)

5.-12.kl skolas skatuves runas konkurss – 2.-4.st. – 305. aktu zāle. (I.Lancmane, A.Lozda)

Valmieras čempionāts ātrspēlē 64 lauciņu dambretē (U13 – U16) – no 15.00 – 211.kab

1.b klase – pagarinātā grupa pie A.Niedrītes no 5.st.

Stundu izmaiņas

KlaseSt.StundaKab.PiezīmesE-klasēSkolotāji, uz kuriem attiecas izmaiņas
5.a3.Mājturība un tehnoloģijas

(meitenes)

114. AD.Stalšāne
4.Mājturība un tehnoloģijas

(meitenes)

114. AD.Stalšāne
5.Vizuālā māksla014. AG.Dance
5.b5.Mājturība un tehnoloģijas

(meitenes)

114. AD.Stalšāne
6.Mājturība un tehnoloģijas

(meitenes)

114. AD.Stalšāne
5.c5.Angļu valoda301.Matemātikas st. pārcelta uz 29.01.2020.àP*V.Šmite
6.Sociālās zinības301.Matemātikas st. pārcelta uz 29.01.2020.;

Sociālo zinību stunda pārcelta no 27.01.2020.

àP*A.Kārkliņa
6.a4.Matemātika301. AI.Ābeltiņa
6.b4.Matemātika301. AI.Ābeltiņa
7.Informātika

(info_1)

202.Stunda atcelta  
6.c1.Mājturība un tehnoloģijas

(meitenes)

114.Mājturības un tehnoloģiju stunda meitenēm atcelta  
2.Mājturība un tehnoloģijas

(meitenes)

114.Mājturības un tehnoloģiju stunda meitenēm atcelta  
4.Matemātika301. AI.Ābeltiņa
7.a1.Matemātika

(G.Līrmane)

303.Matemātikas st. G.Līrmanes grupai pie I.SegliņasAI.Segliņa
6.Vizuālā māksla014.Stunda atcelta  
7.b1.Matemātika

(G.Līrmane)

303.Matemātikas st. G.Līrmanes grupai pie I.SegliņasAI.Segliņa
4.Literatūra014.Vizuālās mākslas st. atceltaPA.Upīte
8.a2.Klases stunda109. Latviešu valodas st.pārcelta uz citu laiku.PI.Upīte
3.Latviešu valoda210. Latviešu valodas stunda pārcelta uz citu laiku;
Vizuālās mākslas st.atcelta
AM.Tiltiņa
8.c1.Angļu valodaStunda pārcelta uz 28.01.2020.  
9.b3.Matemātika301. AI.Lazdiņa
10.a2.Matemātika210. AI.Segliņa
10.b1.Informātika

(G.Grīva)

202.Stunda G.Grīvas grupai atcelta  
2.Informātika

(G.Grīva)

202.Stunda G.Grīvas grupai atcelta  
11.b3.Informātika

(G.Grīva

202. AS.Sietiņsons
12.a4.Latviešu valoda109.Patstāvīgais darbs