pirmdiena, 2023.gada 11.decembris (papildināts)

pirmdiena, 2023.gada 11.decembris (papildināts)

Stundās nav: A.Rastene, Ī.Ozola, A.Bērziņa, G.Gaile, A.Zaļaiskalne, U.Ābeltiņš, E.Groševa, I.Jansone, S.Balode

STUNDU IZMAIŅAS

KlaseSt.StundaKab.PiezīmesE-klasēSkolotāji, uz kuriem attiecas izmaiņas
1.b1.Dabaszinības332.AZ.Gailīte
2.Matemātika332.AZ.Gailīte
3.Latviešu valoda332.AS.Niedrīte
5.Vizuālā māksla332.AZ.Gailīte
6.Pagarinātā dienas grupa332.AZ.Gailīte
2.b1.Latviešu valoda138.AB.Sakne-Klovāne
3.Latviešu valoda138.AB.Sakne-Klovāne
4.Matemātika138.AB.Sakne-Klovāne
5.Dabaszinības138.AB.Sakne-Klovāne
6.Pagarinātā dienas grupa138.AB.Sakne-Klovāne
3.a2.Angļu valoda137.Angļu valodas stunda notiek abām grupām kopāA+I.Liepiņa
3.b4.Angļu valoda236.Angļu valodas stunda notiek abām grupām kopāA+I.Liepiņa
3.c1.Matemātika235.AD.Jaunbērziņa
2.Dabaszinības235.AI.Krieviņa
4.Latviešu valoda235.AD.Jaunbērziņa
6.Pagarinātā dienas grupa235.AD.Jaunbērziņa
4.a5.Vācu valoda_1.grupaiVācu valoda_1.grupai stunda atcelta
4.b5.Vācu valoda_1.grupaiVācu valoda_1.grupai stunda atcelta
4.c5.Vācu valoda_1.grupaiVācu valoda_1.grupai stunda atcelta
5.a5.Datorika_2.grupa201.Angļu valoda_2.grupai pie sk. A.Rastenes stunda pārcelta uz 6.stundu, Datorika_2.grupai pārcelta no 6.stundas->A.Dubulte
6.Angļu valoda109.Datorika_2.grupai stunda pārcelta uz 5.stundu, Angļu valodas stunda notiek abām grupām kopāA+I.Liepiņa
5.c3.Angļu valoda232.Angļu valodas stunda notiek abām grupām kopāA+I.Liepiņa
6.Latviešu valodaLatviešu valodas stunda notika 05.12.2023.P*A.Lūsiņa
6.a2.Krievu valoda_2.grupa401.Mūzikas stunda atcelta, Krievu valoda_2.grupai stunda pie sk.I.Tuņķeles pārcelta no 6.stundas->I.Tuņķele
Tematiskā klases stunda303.Tiem, kam nenotiek Krievu valodaPV.Fleminga
6.Vācu valoda_1.grupaiVācu valoda_1.grupai stunda atcelta
Krievu valoda_2.grupaKrievu valoda_2.grupai stunda pie sk.I.Tuņķeles pārcelta uz 2.stundu->I.Tuņķele
Angļu valoda_1.grupa011.Angļu valoda_1.grupai stunda pie sk.D.Cinītes pārcelta no 7.stundas->D.Cinīte
Datorika_2.grupa202.Datorika_2.grupai stunda pie sk.A.Dubultes pārcelta no 7.stundas->A.Dubulte
7.Angļu valoda_1.grupaAngļu valoda_1.grupai stunda pie sk.D.Cinītes pārcelta uz 6.stundu->D.Cinīte
Datorika_2.grupaDatorika_2.grupai stunda pie sk.A.Dubultes pārcelta uz 6.stundu->A.Dubulte
6.b2.Matemātika301.Vizuālā māksla stunda atcelta, Matemātikas stunda pārcelta no 1.stundas->I.Kraukle
6.Vācu valoda_1.grupaiVācu valoda_1.grupai stunda atcelta
6.c3.Dabaszinības014.Vizuālā māksla stunda atcelta, Dabaszinības stunda pārcelta no piektdienas 15.12.2023.P*M.Liepiņa
4.Latviešu valoda139.Mūzikas stunda atcelta, Latviešu valodas stunda pārcelta no otrdienas 12.12.2023.P*M.Tiltiņa
6.Vācu valoda_1.grupaiVācu valoda_1.grupai stunda atcelta
7.b3.Krievu valoda_2.grupa206.Ģeogrāfijas stunda atcelta, Krievu valoda_2.grupai stunda pie sk.I.Tuņķeles pārcelta no trešdienas 13.12.2023.P*I.Tuņķele
Krievu valoda_3.grupa405.Ģeogrāfijas stunda atcelta, Krievu valoda_3.grupai stunda pie sk.I.Mēdumas- Bāliņas pārcelta no otrdienas 12.12.2023.P*I.Mēduma-Bāliņa
7.c3.Sports un veselībaMūzikas stunda atcelta, Sports un veselība stunda pārcelta no ceturtdienas 14.12.2023.P*A.Jākobsons
8.a7.Vācu valoda_1.grupaiVācu valoda_1.grupai stunda atcelta
8.b1.BioloģijaBioloģijas stunda notika 07.12.2023.P*M.Liepiņa
7.Vācu valoda_1.grupaiVācu valoda_1.grupai stunda atcelta
8.c0.Krievu valoda_2.grupaKrievu valoda_2.grupai pie sk. I.Daugavietes- Kravales pārcelta uz 4.stundu->I.Daugaviete-Kravale
4.Krievu valoda_2. un 3.grupa404.Vizuālā māksla stunda atcelta, Krievu valoda_2.grupai pie sk. I.Daugavietes- Kravales pārcelta no 0.stundas un Krievu valoda_3.grupai pie sk. I.Daugavietes- Kravales pārcelta no 7.stundas->I.Daugaviete-Kravale
7.Krievu valoda_3.grupaKrievu valoda_3.grupai stunda pie sk. I.Daugavietes- Kravales pārcelta uz 4.stundu->I.Daugaviete-Kravale
Vācu valoda_1.grupaiVācu valoda_1.grupai stunda atcelta
9.a1.Angļu valoda_1.grupaAngļu valoda_1.grupai stunda pie sk.A.Rastenes atcelta
5.Latvijas un pasaules vēsture206.Ģeogrāfijas stunda atcelta, Latvijas un pasaules vēsture stunda pārcelta no piektdienas 15.12.2023.P*I.Grāvīte
6.-7.Vizuālā mākslaVizuālā māksla stundas atceltas
8.Vācu valoda_1.grupaiVācu valoda_1.grupai stunda atcelta
9.b1.MūzikaMūzikas stunda atcelta
2.ĢeogrāfijaĢeogrāfijas stunda atcelta
8.Vācu valoda_1.grupaiVācu valoda_1.grupai stunda atcelta
9.c6.Angļu valoda232.Ģeogrāfijas stunda atcelta, Angļu valoda pie sk.V.Šmites un pie sk.A.Rastenes stundas pārceltas no otrdienas 12.12.2023., Angļu valoda notiek abām grupām kopāA+V.Šmite
8.Vācu valoda_1.grupaiVācu valoda_1.grupai stunda atcelta
11.a8.Angļu valoda_2.grupaAngļu valoda_2.grupai pie sk.A.Rastenes stunda atcelta
12.a1.Kultūra un Māksla IIKultūra un Māksla II stunda atcelta