trešdiena, 2024.gada 7.februāris (papildināts)

trešdiena, 2024.gada 7.februāris (papildināts)

Stundās nav: L.Trauliņa, S.Balode, D.Stalšāne (no pulksten 15.00), B.Sakne-Klovāne, I.Aizupiete (no 4.st.), A.Upīte-Markuse, L.Mīļā

3.-4.KLAŠU KORIS ATCELTS

STUNDU IZMAIŅAS

KlaseSt.StundaKab.PiezīmesE-klasēSkolotāji, uz kuriem attiecas izmaiņas
3.c5.MūzikaMūzikas stunda atcelta
4.a2.Klases stunda237.Klases stunda pārcelta no otrdienas 06.02.2024., Matemātikas stunda notika 06.02.2024.p*A.Kārkliņa
4.Literatūras fakultatīvs (F.)114.Mūzikas stunda atcelta, Literatūras fakultatīvs stunda pārcelta no pirmdienas 12.02.2024.p*I.Baranova
4.c3.Angļu valoda_1232.V.Šmite
Datorika_2202.A.Dubulte
5.a1.DabaszinībasDabaszinību stunda atcelta
6.a1.-9.Klase ārpus skolasL.Trauliņa, S.Balode, A.Dubulte, D.Trēziņš, I.Rams, A.Kārkliņa, I.Baranova, E.Vilne
7.a1.ĢeogrāfijaĢeogrāfijas stunda atcelta
7.b5.Klases stunda206.Ģeogrāfijas stunda atceltaPZ.Švēde
8.a1.MūzikaMūzikas stunda pārcelta uz 4.stundu->I.Jansone
2.ĶīmijaĶīmijas stunda atcelta
3.Latviešu valoda014.Ķīmijas stunda atcelta, Latviešu valodas stunda pārcelta no 7.stundas->M.Tiltiņa
4.Mūzika205.Mūzikas stunda pārcelta no 1.stundas, Sports un veselība stunda pārcelta uz 7.stundu->I.Jansone, I.Rams
5.Matemātika_3401.Kabineta maiņaL.Aizkalniete
7.Sports un veselībaLatviešu valodas stunda pārcelta uz 3.stundu, Sports un veselība pārcelta no 4.stundas->I.Rams, M.Tiltiņa
8.b4.Sports un veselībaĢeogrāfijas stunda atcelta, Sports un veselība stunda pārcelta no piektdienas 09.02.2024.P*A.Jākobsons
5.Matemātika_3401.Kabineta maiņaL.Aizkalniete
8.c1.Sports un veselībaSports un veselība stunda pārcelta uz 4.stundu->I.Rams
3.Bioloģija211.Ģeogrāfijas stunda atcelta, Bioloģijas stunda pārcelta no 4.stundas->M.Liepiņa
4.Sports un veselībaSports un veselība stunda pārcelta no 1.stundas, Bioloģijas stunda pārcelta uz 3.stundu->I.Rams, M.Liepiņa
5.Matemātika_3401.Kabineta maiņaL.Aizkalniete
9.a1.Latviešu valoda109.Stundu secības maiņaI.Lancmane
2.Sociālās zinības112.Stundu secības maiņaI.Grāvīte
6.Latvijas un pasaules vēsture110.Ģeogrāfijas stunda atcelta, Latvijas un pasaules vēsture stunda pārcelta no piektdienas 09.02.2024.P*I.Grāvīte
9.b2.Datorika206.Ģeogrāfijas stunda atcelta, Datorikas stunda notiek abām grupām kopāPG.Grīva
10.a2.Literatūra I109.Skatuves kustības (F.) stunda atcelta, Literatūras stunda pārcelta no ceturtdienas 08.02.2024P*I.Lancmane
3.Fizika211.Skatuves kustības stunda atcelta, Fizikas stunda pārcelta no 7.stundas->A.Millers
7.FizikaFizikas stunda pārcelta uz 3.stundu->A.Millers
11.a1.Latviešu valodaLatviešu valodas stunda pārcelta uz 3.stundu->I.Lancmane
3.Latviešu valoda206.Latviešu valodas stunda pārcelta no 1.stundas->I.Lancmane
4.Fizika211.Fizikas stunda pārcelta no 3.stundas, Skatuves kustības stunda atcelta->A.Millers
5.Matemātika I303.Skatuves kustības stunda atcelta, Matemātikas stunda pārcelta no 02.02.2024.P*G.Līrmane
12.a1.Kultūra un Māksla II014.Fizikas stunda atcelta, Kultūra un Māksla stunda pārcelta no 7.stundas->Ī.Ozola, A.Millers
2.-3.Dizains un Tehnoloģijas II114.D.Stalšāne
Angļu valoda II010.I.Glužģe
4.-9.Žetona vakara izrādes mēģinājumsA.Millers, Ī.Ozola
12.b1.Sociālās zinātnes II204.I.Grāvīte
2.-3.Dizains un Tehnoloģijas II114.D.Stalšāne
Matemātika II 304.I.Segliņa
Bioloģija II210.S.Allika
4.-9.Žetona vakara izrādes mēģinājumsI.Grabe, S.Allika, I.Grāvīte, I.Segliņa
2.-3. Konkurss338.Konkurss “TIK VAI…. CIK?” 4.klasēmI.Krieviņa