Labo darbu nedēļa

Oktobra otrā nedēļa Latvijā tiek atzīmēta kā Labo darbu nedēļa. 

Kaut arī Viesturskolā šogad nolemts, ka labi darbi jādara visu mācību gadu, ne tikai vienā īpašā nedēļā, priecājamies par dažām klasēm, kas no tradīcijām nebija gatavas atkāpties un kādu labu darbu ieplānoja tieši tajā nedēļā, kad tos veica visā Latvijā.

Tā 9.a klases skolotāji tradicionāli saņēma apsveikuma un labo vārdu kartītes no šīs klases skolēniem un sajutās ar vienu smaidu un dažu labu vārdu bagātāki.

Bet Elza Kutiščeva no 2.b klases kopā ar mammu Daci stāsta tā:

Mēs, 2.b klase, Labo darbu nedēļā, 14. oktobrī, izvēlējāmies palīdzēt apkopējai Dzintriņai uzkopt mūsu klasi. Mēs slaucījām grīdu, kārtojām savas darbu kastītes un slaucījām putekļus no galdiem un plauktiem. Mēs noteikti arī turpmāk palīdzēsim uzkopt savu klasi un savas darba vietas, jo labie darbi jādara katru dienu!