TREŠDIENA, 2020.gada 04.marts

TREŠDIENA, 2020.gada 04.marts

Stundās nav: G.Kalvīte, I.Miglava, I.Lancmane, R.Segliņš (pēc 4.st.)

5.c – projekta Latvijas skolas soma ietvaros teātra apmeklējums (no 10.20) – I.Kraukle, M.Tiltiņa

8.a klase – projekta Latvijas skolas soma ietvaros teātra apmeklējums (no 10.20līdz 13.30) – I.Upīte

11.c klasei viesizrāde Gulbenes novadā (R.Segliņš, V.Fleminga)

STUNDU IZMAIŅAS

Klase St. Stunda Kab. Piezīmes E-klasē Skolotāji, uz kuriem attiecas izmaiņas
2.a 2. Sports 034.     M.Goba
3. Matemātika (F) 137. Fakultatīvā nodarbība pārcelta no ceturtdienas P* V.Zariņa
2.b 1. Sports 034.     M.Goba
2. Latviešu valoda 236.   P S.Priede
2.c 3. Sports 034.     M.Goba
4. Mājturība un tehnoloģijas 237.   P A.Bērziņa
3.a 1. Matemātika (F) 235.     A.Kārkliņa
2. Matemātika 235.     A.Kārkliņa
4. Sports 009A     M.Goba
5. Latviešu valoda 235.   P A.Kārkliņa
3.b 5. Sports 034     M.Goba
6. Matemātika (F) 232.     I.Baranova
3.c 6. Sports 034.     M.Goba
4.a

 

1. Matemātika 139.   A A.Niedrīte
2. Matemātika 139.   A A.Niedrīte
4. Latviešu valoda 139.   A A.Niedrīte
5. Latviešu valoda 139.   A A.Niedrīte
5.b 4. Latviešu valoda 115.   A A.Upīte
6. Mājturība un tehnoloģijas

(Meitenes)

114.   A D.Stalšāne
7. Mājturība un tehnoloģijas

(Meitenes)

114.   A D.Stalšāne
5.c 3. Klases stunda 202. Sporta stunda atcelta P I.Kraukle

I.Rams

4.-9. Klase ārpus skolas I.Kraukle, M.Tiltiņa

(V.Šmite, V.Zariņa)

6.a 2. Mājturība un tehnoloģijas

(Meitenes)

114.   A D.Stalšāne
3. Mājturība un tehnoloģijas

(Meitenes)

114.   A D.Stalšāne
8.a 4.-6. Klase ārpus skolas

(*uz 7./8.st.-matemātiku-klase ir atpakaļ)

I.Upīte

D.Cinīte, M.Liepiņa, V.Beķeris, R.Spuņģe

8.b 4. Mājturība un tehnoloģijas

(Meitenes)

114.   A D.Stalšāne
5. Mājturība un tehnoloģijas

(Meitenes)

114.   A D.Stalšāne
9.b 8. Latviešu valoda 104. Stundu secības maiņa   A.Eiklone
10.b 5. Latviešu valoda 109.   A S.Kārkliņa
11.b 2. Latviešu valoda 109. Stunda atcelta    
11.c 5.-9. Klase ārpus skolas R.Segliņš, V.Fleminga

A.Rebinka, L.MīļāA.Millers

12.a 1. Literatūra 109. Stunda atcelta    
12.c 5. Aktiera meistarība   A L.Mīļā