CETURTDIENA, 2020.gada 12.marts

CETURTDIENA, 2020.gada 12.marts

Stundās nav: D.Stalšāne, D.Cinīte, L.Liepa, A.Eiklone, V.Zariņa (no 2.st.), V.Šmite, I.Mēduma-Bāliņa, G.Līrmane

6.b klase – Sacensības “Ledus gladiatori” VOC

Pagarinātā dienas grupa – 14.00-17.00 – A.Dubulte

STUNDU IZMAIŅAS

KlaseSt.StundaKab.PiezīmesE-klasēSkolotāji, uz kuriem attiecas izmaiņas
1.a3.Angļu valoda133.Stunda visai klasei kopāAS.Švalbe
2.a2.Angļu valoda339.Stunda visai klasei kopāAA.Dubulte
3.Latviešu valoda137. A*L.Vikse
4.Matemātika137. AG.Baltā
5. 237.Pagarinātā dienas grupa klasē 11.20-14.00 A.Bērziņa
6. 338. I.Krieviņa
3.b1.Angļu valoda232.Stunda atceltaI.Baranova
3.c4.Matemātika138.Matemātikas stunda pārcelta no 5.st. I.Jurka
5.Vizuālā māksla138.Stunda pārcelta no piektdienas, 13.03.2020.P*A.Gartmane
4.a1.   I.Miglava
2.Sports009.  I.Rams
4.b1.Latviešu valoda (F)332.Fakultatīvā nodarbība pārcelta no piektdienas, 13.03.2020P*G.Gaile
2.Latviešu valoda332.Stunda pārcelta no 6.st.G.Gaile
5.Sports034.Sporta st.pārcelta no 1.st. V.Beķeris
6.Mājturība un tehnoloģijas332.Stundu secības maiņaA.Gartmane
4.c2.Latviešu valoda338. PI.Krieviņa
3.Sports009. I.Rams
6.Angļu valoda338.Stunda atceltaI.Krieviņa
6.a1.Matemātika

(L.Liepa)

302.Stunda L.Liepas grupai atcelta  
2.Angļu valoda

(V.Šmite)

211. AI.Liepiņa
6.bVisa dienaKlase ārpus skolasV.Šmite

(I.Lazdiņa, I.Segliņa, I.Kraukle, G.Kalvīte, G.Verovkins, V.Mauriņa, E.Groševa)

6.c1.Matemātika

(L.Liepa)

302.Stunda L.Liepas grupai atcelta  
2.Latvijas vēsture104. PI.Grāvīte
3.Mājturība un tehnoloģijas

(Meitenes)

114.Papildu stunda MuT;

(Latviešu valodas st.atcelta)

PG.Kalvīte
3.Mājturība un tehnoloģijas

(Zēni)

157.

Mājt.Z

MuT stunda pārcelta no piektdienas, 13.03.2020.

(1.st.)

P*G.Verovkins
4.Angļu valoda

(V.Šmite)

211. AS.Švalbe
7.a3.Matemātika

(G.Līrmane)

303. AA.Rebinka
3.Matemātika

(L.Liepa)

302. AI.Kraukle
7.b3.Matemātika

(G.Līrmane)

303. AA.Rebinka
3.Matemātika

(L.Liepa)

302. AI.Kraukle
8.a6.Matemātika

(L.Liepa)

304.Stunda atcelta  
8.b5.Krievu valoda405. AV.Fleminga
6.Matemātika

(L.Liepa)

304.Stunda atcelta  
8.c3.Mūzika205.Stundu secības maiņa I.Jansone
4.Pasaules vēsture115.Stundu secības maiņa V.Mauriņa
6.Matemātika

(L.Liepa)

304.Stunda atcelta  
9.a2.Krievu valoda405. AV.Fleminga
4.Mūzika112.Matemātikas stunda atcelta I.Jansone
8.Mūzika112.Stunda pārcelta uz 4.st.I.Jansone
9.b2.Krievu valoda405. AV.Fleminga
5.Angļu valoda

(I.Liepiņa)

303.Stunda pārcelta no piektdienas 13.03.2020.

(Av_2 grupai stunda brīva)

P*I.Liepiņa
6.Ģeogrāfija211.Ģeogrāfijas stunda pārcelta no piektdienas 13.03.2020(1.st)

Matemātikas stunda atcelta (pārcelta uz trešdienu 11.03.2020)

P*S.Balode
10.a2.Matemātika303.Stunda atcelta  
10.b3.Krievu valoda405. AI.Daugaviete-Kravale
4.Krievu valoda405. AI.Daugaviete-Kravale
11.c6.Krievu valoda405.Stunda atcelta  
12.c1.Krievu valoda405.Stunda atcelta