3.a klases skolēni fabulu apgūst ar drāmas metodi

Oktobra sākumā 3.a klases skolēni latviešu valodas stundā uzzināja, kas ir fabula. Tas ir asprātīgs, pamācoša rakstura sacerējums.

Skolēniem patika iejusties aktieru lomā un Laimoņa Pēlmaņa fabulu “Slinkie runčukiņi” iestudēt kā mazu izrādi. Klasē skolēniem dzirkstīja acis, valdīja smiekli un skanēja skaļi aplausi par klases biedru uzstāšanos.

Prieks un iedvesma strādāt!

Vineta Zariņa, 3.a klases audzinātāja