3. klases mācās integrēti

Septembra izskaņā mūsu skolas trešajās klasēs vairākus mācību priekšmetus savijām kopā vienā tēmā – sēnes.

3.a klasē skolēni latviešu valodā lasīja dažādu veidu darbus par sēnēm – gan stāstus, gan tautas dziesmas, zīmēja savas multfilmiņas par lasītā darba sižetu.

Matemātikā bērni pētīja diagrammas par sēņu vārīšanas ilgumu, noskaidroja, cik katrai ģimenei naudas palika pāri pēc kafejnīcas apmeklējuma, kur tika baudīti dažādi sēņu ēdieni.

Vizuālajā mākslā skolēni zīmēja neparastas sēnes, bet pēc mājturības stundas katrs gāja mājā ar paša darinātu sēni no filca.

Mūzikā iepazinām dziesmas par sēņu tematiku.

Šādi – citādāk – strādāt bija interesanti gan skolēniem, gan skolotājiem.

Paldies, kolēģi, par iesaistīšanos! Lai izdodas realizēt vēl daudz kopīgu ideju!

Vineta Zariņa 3.a klases skolotāja