piektdiena, 2021. gada 5. februāris

piektdiena, 2021. gada 5. februāris

Stundās nav: –

STUNDU IZMAIŅAS

08.10-09.40 – Valsts diagnosticējošā darba latviešu valodā mutvārdu daļa – 6.b klasei (I.Lancmane)
KlaseSt.StundaKab.PiezīmesE-klasēSkolotāji, uz kuriem attiecas izmaiņas
7.c1.LiteratūraLatviešu valodas stunda pārcelta uz trešdienu, 03.02.2021. S.Kārkliņa
2.LiteratūraLatviešu valodas stunda pārcelta uz trešdienu, 03.02.2021. S.Kārkliņa