6. februārī tiks atzīmēta Drošāka interneta diena

Turpinot tradīciju, jau divdesmit pirmo gadu pēc kārtas Latvijā un daudzviet pasaulē tiks atzīmēta Drošāka interneta diena. 6. februārī Latvijas Drošāka interneta centrs Drossinternets.lv, iesaistot bērnus, jauniešus un pieaugušos, organizēs daudzveidīgas aktivitātes, kuras vieno sauklis Drošāks internets sākas ar tevi!

“Drošāka interneta dienas mērķis ir reizi gadā aicināt sabiedrību aizdomāties par to, kā mēs katrs rūpējamies par savu drošību internetā un kāds ir mūsu ieguldījums, veidojot labāku interneta vidi. Īpaši svarīgi ir izglītot bērnus un jauniešus, lai viņi spētu sevi pasargāt digitālajā vidē. Tāpēc aicinām skolotājus, bibliotekārus un vecākus iesaistīties Drošāka interneta dienas aktivitātēs, izmantot mūsu sagatavotos materiālus un domāt par drošību globālajā tīmeklī ne tikai šajā dienā, bet katru dienu,” uzsver Drossinternets.lv vadītāja Maija Katkovska.

Rosinot iesaistīties Drošāka interneta dienā, Drossinternets.lv aicina skolas, bērnudārzus, bibliotēkas, bērnu un jauniešu centrus visā Latvijā 6. februārī organizēt izglītojošus pasākumus un aktivitātes par to, kā bērniem un jauniešiem sevi pasargāt internetā, vienlaikus veicinot cieņpilnu izturēšanos citam pret citu virtuālajā vidē.

10.12.klašu skolēniem Drošāka interneta dienā tiek organizēta populārā viktorīna “Prāta spēles”, Viktorīna notiks tiešsaistē 6. februārī plkst. 13:00. 

Tāpat vecāko klašu skolēni Drošāka interneta dienā aicināti doties pie jaunāko klašu skolēniem, lai pārrunātu un kopīgi izzinātu privātuma riskus, kā arī cieņpilnas saziņas un savstarpējo attiecību nozīmi internetā.

Jaunāko klašu skolēni Drošāka interneta dienā aicināti savā klasē, skolā, bibliotēkā veidot vides objektu “Droša interneta tīkls”, lai kopīgi izzinātu, kas veido internetu, kā tas darbojas, kas sekmē, bet kas traucē tā darbību un drošību.

Pirmo reizi Drossinternets piedāvā krustvārdu mīklas par internetu, kas izstrādātas dažāda vecuma grupu skolēniem: 1.3.klasēm (10 jautājumi), 4.6.klasēm vai 7.9.klasēm (15 jautājumi). Krustvārdu mīklu risināšana sekmēs skolēnu izpratni par drošību internetā un palīdzēs noteikt zināšanu līmeni.

Viesturieti, atrodi sev un savai klasei atbilstošāko aktivitāti un piedalies! Svinēsim Drošāka interneta dienu kopā!

#DID2024

 

Anda Dubulte,
Drošāka interneta vēstnese,
izmantojot Latvijas Drošāka interneta centra materiālus