Piesakies skolas skatuves runas konkursam!

Godājot un īstenojot tradicionālos skolas pasākumus un aktivitātes, arī šogad Viesturskolā organizēsim skolēnu Skatuves runas konkursu.  

 

Kā tas notiks?

* No katras klases skolas konkursam tiek izvirzīti ne vairāk kā 3 dalībnieki.

* Skolas kārtā dalībnieks piedalās ar 1 darba priekšnesumu (dzejolis vai proza). Uzstāšanās ilgums nedrīkst pārsniegt 3 minūtes.

* Priekšnesums tiks vērtēts klātienē skolas Lielajā zālē 3. martā.

* Žūrija katru dalībnieku izvērtēs un paziņos dalībniekus, kuri izvirzīti nākamajai kārtai.

* Žūrijas izvirzītie pārstāvji nofilmēs savu priekšnesumu, augšupielādēs www.failiem.lv un nosūtīs Sandrai Baumanei uz e-pastu: sandra.baumane@valmiera.edu.lv līdz 28. martam.

 

Izvēloties darbus, tematiski saistīsim tos ar skolēna spēju autora vārdiem paust izpratni, prieku, izbrīnu, redzējumu par šī laika aktuālām tēmām: dzīvība, brīvība, zināšanas, atbildība, tolerance, ģimene, tradīcijas.

 

Kurš vērtēs?

Žūrijas pārstāvji:

Ineta Lancmane (latviešu valodas un literatūras skolotāja),

Andriga Lozda (latviešu valodas un literatūras, teātra mākslas skolotāja),

Sandra Baumane (direktora vietniece izglītības jomā (audzināšanas darbā)),

Roberts Segliņš (TT “Sprīdītis” režisors),

Laima Drande (Valmieras Viestura vidusskolas bibliotekāre),

Līga Gacka,

Agita Ziņģīte (Valmieras Pārgaujas Valsts ģimnāzijas teātra režisore, teātra mākslas skolotāja)

 

Skolēnu skatuves runas konkursa NOLIKUMS pieejams šeit – https://vinda.valmiera.lv/sites/default/files/Paragrafs_doc/Skatuves%20runa_2022.pdf