ceturtdiena, 2022. gada 7. aprīlis

ceturtdiena, 2022. gada 7. aprīlis

Stundās nav: Ī.Ozola, L.Trauliņa (no 13.30), G.Gaile (no 12.00), D.Stalšāne (no 13.00)

STUNDU IZMAIŅAS

KlaseSt.StundaKab.PiezīmesE-klasēSkolotāji, uz kuriem attiecas izmaiņas
2.b6.Latviešu valoda332.AA.Niedrīte
4.a1.Sports un veselībasecības maiņaZ.Larinova, I.Baranova
2.Latviešu valoda232.secības maiņaI.Baranova, Z.Larinova
4.c1.Latviešu valoda210.Latviešu valodas stunda pārcelta uz piektdienu, 08.04.2022.I.Lancmane
2.Sports un veselībaLatviešu valodas stunda pārcelta uz piektdienu, 08.04.2022.; sporta stunda pārcelta no 08.04.2022.P*Z.Larinova, I.Lancmane
3.Sports un veselībaSporta stunda pēc sarakstaZ.Larinova
5.a2.Vizuālā māksla235.AD.Stalšāne
5.b1.Latviešu valoda010.Vizuālās mākslas stunda atceltaPI.Baranova
6.b4.SportsSociālo zinību stunda atceltaA.Jākobsons, L.Drande
6.Angļu valoda_2.grupa402.Sporta stunda pārcelta uz 4.stundas laikuI.Barce, A.Jākobsons
7.Angļu valoda_2.grupa402.I.Barce
7.b4.Inženierzinības302.Vizuālās mākslas stunda pārcelta uz 14.04.2022.P*L.Trauliņa
5.Inženierzinības302.Vizuālās mākslas stunda pārcelta uz 14.04.2022.P*L.Trauliņa
7.c6.Inženierzinības304.Vizuālās mākslas stunda pārcelta uz 14.04.2022.P*L.Trauliņa
7.Inženierzinības/Vizuālā māksla304.Vizuālās mākslas stunda pārcelta uz 14.04.2022.; Inženierzinību stunda atcelta
8.b1.Datorika_2.grupa201.Stundas sākums 08.10!Z.Neimane
9.a1.Matemātika (F)104.Matemātikas fakultatīvā nodarbība pārcelta uz 04.04.2022.G.Līrmane
9.b2.Literatūra204.Matemātikas stunda pārcelta uz 04.04.2022.; Literatūras stunda pārcelta no pirmdienas, 11.04.2022.P*A.Upīte-Markuse, G.Līrmane
3.Literatūra204.Matemātikas stunda pārcelta uz citu dienu; Literatūras stunda pārcelta no pirmdienas, 11.04.2022.P*A.Upīte-Markuse, G.Līrmane
11.a8.Krievu valoda_2.grupa401.Krievu valoda stunda 2.grupai (pie I.Tuņķeles) pašvadītiI.Tuņķele
9.Dizains un tehnoloģijas014.Dizaina un tehnoloģiju stunda atceltaD.Stalšāne
11.b8.Krievu valoda_2.grupa401.Krievu valoda stunda 2.grupai (pie I.Tuņķeles) pašvadītiI.Tuņķele
12.a1. (08.10-08.50)Matemātika303.G.Līrmane
2. (09.00-09.40)Matemātika303.G.Līrmane
3. (09.50-10.30)Latviešu valoda401.A.Lozda
4.-9.Izrādes mēģinājumsI.Barce, A.Ronis, E.Groševa, I.Tuņķele
12.b1. (08.10-08.50)Latviešu valoda405.I.Lancmane
2. (09.00-09.40)Latviešu valoda405.I.Lancmane
3. (09.50-10.30)Matemātika303.G.Līrmane
4.-9.Izrādes mēģinājumsA.Ronis, E.Groševa, I.Mēduma-Bāliņa
08.10-09.10204.Kombinētā olimpiāde 1.klasēmS.Priede