9. klašu mācību ekskursija SIA “Valmieras ūdens”

Novembra sākumā 9. klašu skolēni ķīmijas stundu laikā devās izzinošā mācību ekskursijā uz SIA “Valmieras ūdens” notekūdens attīrīšanas iekārtām. Mācību ekskursijas laikā SIA “Valmieras ūdens” sabiedrisko attiecību speciāliste Ingrīda Kraukle skolēnus iepazīstināja ar dzeramā ūdens sagatavošanu Valmieras pilsētā un procesiem notekūdens attīrīšanas laikā. Lielākais pārbaudījums ekskursijas laikā bija nepatīkamais aromāts, kas bija jūtams pirmajos notekūdens attīrīšanas posmos, bet lielāko interesi izraisīja fakti par to, kādus ikdienā lietojamus piederumus var atrast notekūdeņos. Skolēni guva priekštatu par uzņēmuma dabai draudzīgiem saimniekošanas paņēmieniem, kā arī varēja uzzināt, kādi profesiju pārstāvji ir “cieņā” uzņēmumā un kādas ir iespējas vasarā skolēniem strādāt uzņēmumā. 

Ķīmijas skolotājas Sarmīte Allika un Lolita Trauliņa